Letni kurs dla lektorów cudzoziemców

LETNI KURS NAWA DLA LEKTORÓW CUDZOZIEMCÓW 2022

Harmonogram dnia Dzień po dniu Wykłady/program kulturalny – opis Poznaj lektorów i wykładowców

Letni kurs języka i kultury polskiej UŚ (NAWA) dla lektorów zagranicznych w tym roku odbędzie się:

–  stacjonarnie – w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przez 3 tygodnie: 1-21.08.2022

online, w przestrzeni wirtualnej – przez 3 tygodnie: 1-21.08.2022.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1.08.2022

wieczorem o godz. 20.00 w Cieszynie

w południe o 12.00 onlinena stronie pojawi się link do spotkania.

 NABÓR TRWA DO 25 CZERWCA 2022 ROKU.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 3 LIPCA 2022 ROKU.

Dla lektorów: pracowników wyższych uczelni, nauczycieli w szkołach polskich, wykładowców na kursach języka polskiego ogłoszono konkurs w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – w konkursie można się ubiegać o miejsce stypendialne (bezpłatny udział w kursie wraz z noclegiem i wyżywieniem w wersji stacjonarnej; bezpłatny udział w kursie w wersji online).

Godzina lekcyjna w czasie kursu trwa 45 min. (kurs obejmuje 2-4 lekcji kursowych oraz możliwość indywidualnych konsultacji codziennie od poniedziałku do piątku). W niektóre dni wolne (soboty, niedziele, święta) jest organizowany program kulturalny i wycieczki.

Program

Program kursu dla lektorów obejmuje:

 • kurs języka polskiego
 • hospitacje zajęć z języka polskiego na letniej szkole i omówienia lekcji
 • seminaria i warsztaty metodyczne: techniki, narzędzia, podręczniki, platformy, aplikacje
 • wykłady i seminaria – język, literatura, film, teatr, historia, polityka
 • program kulturalny
 • wycieczki (rzeczywiste i wirtualne).

Kurs lektorski rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który zdecyduje o przynależności lektora do grupy językowej. 1.08.2021 odbędzie się test plasujący (kwalifikacyjny): stacjonarnie w salach UŚ, wirtualnie (zostanie udostępniony link). Kurs językowy kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki, kurs seminaryjno-metodyczny rozmową z indywidualnym opiekunem metodycznym. Uczestnictwo w kursie lektorskim jest poświadczone odpowiednim świadectwem.

Program kursu językowego obejmuje:

 • intensywną naukę języka polskiego: 2-4 godzin lekcyjnych dziennie
 • konsultacje językowe: min 1 godzina lekcyjna dziennie,
 • uczestnictwo w grach i zabawach językowych: ok. 20 godzin jako uczestnicy i współorganizatorzy i współprowadzący.

Konsultacje językowe (konwersacje, czytanie i pisanie, wymowa oraz gramatyka) to doskonalenie znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami – na najwyższych poziomach zaawansowania oraz uczestnictwo w funkcji współprowadzącego konsultacje na poziomach niższych. Uczestnicy kursu lektorskiego zostaną zaproszeni do różnych aktywności wraz ze studentami letniej szkoły: w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, turnieju tłumaczy i w redagowaniu czasopisma letniej szkoły. Dodatkowym elementem jest konkurs językowy „Sprawdzian z polskiego”, w którym spośród lektorów wybiera się Orła Polskiej Ortografii. W kwizie biorą udział także wszyscy chętni z całego świata. Sprawdzian będzie organizowany zarówno dla osób przebywających w Cieszynie, jak i dla uczestników wirtualnych.

Seminaria i wykłady

Jest to seria popołudniowych wykładów, seminariów i warsztatów, którym towarzyszą programy kulturalne i spotkania. W ramach cyklu odbędą się zajęcia dotyczące:

 • wybranych, specjalistycznych zagadnień z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno-politycznych Polski
 • metod nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego
 • technik nauczania zdalnego
 • prezentacji podręczników, pomocy dydaktycznych i sposobów ich wykorzystania
 • technik i narzędzi nauczania zdalnego: platformy, aplikacje, programy

Praktyka metodyczna

Uczestnicy zostaną zaproszeni na hospitacje zajęć z języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania prowadzonych przez lektorów letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, którzy będą opiekunami dydaktycznymi uczestników. Po serii hospitacji będą się odbywały warsztaty metodyczne w mniejszych i większych grupach.

Programy będą zawierały zarówno wykłady i seminaria prowadzone stacjonarnie, a w wersji online: będą miały częściowo charakter kontaktowy, z bezpośrednią obecnością wykładowcy w czasie rzeczywistym, a częściowo będą to zajęcia wcześniej przygotowane i nagrane, do odtworzenia w dowolnym czasie wybranym przez uczestników (asynchronicznie).

Program kulturalny

Program kulturalny obejmuje:

 • propozycje filmowe z legalnych źródeł kultury,
 • spotkania muzyczne i wskazania do koncertów (polska muzyka dawna, klasyczna, ludowa, tańce polskie, współczesna polska muzyka młodzieżowa),
 • zwiedzanie muzeów i galerii (rzeczywiste i wirtualne),
 • spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze).

 Program turystyczny (rzeczywisty i wirtualny)

Program turystyczny obejmuje przygotowane specjalnie dla uczestników kursu wycieczki: Cieszyn – piękne miasteczko na polsko-czeskiej granicy u stóp gór Beskidów, gdzie tradycyjnie odbywa się letni kurs lektorski stacjonarny, Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Kraków. W czasie stacjonarnych i wirtualnych wycieczek uczestnicy spotkają się z osobami, które o tych miejscach opowiedzą z sercem i pasją.

Zapisy/opłaty

Chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem i przekazać Państwu to, co sami umiemy.

Accessibility