Pracownicy

Dyrekcja Szkoły

 

prof. dr hab. Jolanta Tambor
jolanta.tambor@us.edu.pl 

dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ
aleksandra.achtelik@us.edu.pl

dr Anna Gałęziowska-Krzystolik
anna.galeziowska-krzystolik@us.edu.pl  

 

Etatowi pracownicy Szkoły

 

dr Maria Czempka-Wewióra maria.czempka-wewiora@us.edu.pl    

  
dr Tomasz Gęsina

tomasz.gesina@us.edu.pl


dr Agnieszka Madeja
agnieszka.madeja@us.edu.pl 

 

dr Jagna Malejka
jagna.malejka@us.edu.pl

dr Barbara Morcinek-Abramczyk
barbara.morcinek-abramczyk@us.edu.pl

dr Małgorzata Smereczniak
malgorzata.smereczniak@us.edu.pl


 mgr Anna Gawryś-Mazurkiewicz
anna.gawrys@us.edu.pl
mgr Karolina Graboń
karolina.grabon@us.edu.pl

mgr Kinga Groszewska
kinga.groszewska@us.edu.pl

mgr Magdalena Knapik
magdalena.knapik@us.edu.pl

 

mgr Marcin Kluczny
marcin.kluczny@us.edu.pl


 mgr Magdalena Nowak-Kaczmarek
magdalena.nowak@us.edu.pl


Mgr Alina Nowicka
alina.nowicka@us.edu.pl

mgr Paulina Stasiak
paulina.stasiak@us.edu.pl

Mgr Sabina Strózik
sabina.strozik@us.edu.pl

mgr Katarzyna Szczotka
katarzyna.szczotka@us.edu.pl

 

Pracownicy Wydziału Humanistycznego współpracujący ze Szkołą

 

dr Wioletta Hajduk-Gawron
wioletta.hajduk-gawron@us.edu.pl

dr Marcin Maciołek
marcin.maciolek@us.edu.pl

dr Agnieszka Tambor
agnieszka.tambor@us.edu.pl

 

Osoby współpracujące ze Szkołą

Accessibility