Dr Maria Czempka-Wewióra

Dr nauk humanistycznych, tytuł doktorski uzyskała na podstawie dysertacji Kategoria pamięci w języku i we współczesnej literaturze autobiograficznej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W ramach współpracy ze Szkołą prowadziła zajęcia na semestralnych kursach języka polskiego, a także intensywne szkoły języka polskiego w Mołdawii, kursy w ramach programu Erasmus, zajęcia dokształcające dla nauczycieli w Bułgarii oraz warsztaty polonistyczne na letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej Cieszynie. Pracowała również jako lektor języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Preszowskim na Słowacji oraz na Uniwersytecie w Genui we Włoszech. W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzone na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu (Uniwersytet Śląski). Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień kręgu badań kognitywno-kulturowych, zajmuje się funkcjonowaniem ludzkiej pamięci, jej realizacji w tekście i w języku, a także zagadnieniami glottodydaktycznymi i nabywaniem mowy u dzieci.

Opublikowała kilkanaście artykułów naukowych, w tym kilka poświęconych zagadnieniu pamięci (Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania tożsamości na przykładach ze współczesnej literatury autobiograficznej, w: „Świat i Słowo. Filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. Wspólnotowy język”, nr 2(17) 2011; Pisanie z pamięci – strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobiograficznej, w: „Folia Littereria Polonica”, 2011) oraz pracę służącą nauce języka polskiego jako obcego (Natasza Goerke: „Paralele”). Opracowała zapis transkrypcyjny wybranej części słownictwa polskiego z zastosowaniem Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego, który został wykorzystany w trzech słownikach: Słowniku kieszonkowym polsko-angielskim i angielsko-polskim, Wydawnictwo Larousse, 2007, Słowniku kieszonkowym francusko-polskim i polsko-francuskim, Wydawnictwo Larousse, 2007, Minisłowniku francusko-polskim i polsko-francuskim, Wydawnictwo Larousse, 2007. Jeszcze jako studentka w roku akademickim 2004/2005 otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce. Jest członkinią Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu. Interesuje się fotografią i muzyką.