Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Zarząd w kadencji 2023-2026

Prof. dr hab. Małgorzata Kita – prezes
Dr hab. Romuald Cudak, prof. UŚ – wiceprezes
Prof. dr hab. Jolanta Tambor – członek Zarządu
Dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ – członek Zarządu
Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ – członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Prof. dr hab. Magdalena Pastuch – przewodnicząca
Dr Wioletta Hajduk-Gawron – zastępca
Dr Maria Czempka-Wewióra – sekretarz