O nas

Szkoła Języka i Kultury Polskiej jest instytucją Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstałą w 1991 roku. Szkoła prowadzi między innymi różnego rodzaju kursy języka polskiego, seminaria z zakresu języka i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą wśród Polonii i cudzoziemców, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, seminaria i konferencje poświęcone językowi i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej jest ośrodkiem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Egzaminy odbywają się kilka razy w roku w siedzibie Szkoły w Katowicach. 

Działalność badawcza Szkoły koncentruje się wokół recepcji literatury polskiej za granicą, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, wymowy polskiej. Szkoła prowadziła liczne projekty naukowe, dydaktyczne i badawcze, które miały na celu promowanie języka polskiego w świecie. Wiele z nich zyskało uznanie na arenie międzynarodowej i jest kontynuowanych do dzisiaj. Projekty były dofinansowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senat RP, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego czy Urząd Miasta Cieszyna.

Szkoła współpracuje z zagranicznymi ośrodkami polonistycznymi, slawistycznymi, szkołami polskimi i polonijnymi poza granicami kraju, Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz języka polskiego w świecie, dla których prowadzi wykłady, lekcje pokazowe i warsztaty.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego gościła już kilka tysięcy studentów ze wszystkich stron świata. Jej pracownikami i współpracownikami są nauczyciele akademiccy, doświadczeni lektorzy, specjaliści w zakresie glottodydaktyki polonistycznej – autorzy znanych i cenionych podręczników oraz programów komputerowych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego – oraz zaproszone osoby spoza uczelni: reżyserzy, pisarze, dziennikarze, osoby związane ze światem kultury i sportu.

Szkoła uzyskała na lata 2021-2023 akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do prowadzenia zdalnych i stacjonarnych letnich szkół, kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim oraz kursu metodycznego dla zagranicznych lektorów.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ uzyskała akredytację NAWA

WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW