Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej jest prowadzona w Cieszynie – starym mieście położonym u stóp gór Beskidów, na granicy polsko-czeskiej, 70 km na południe od Katowic. Kurs odbywa się w kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Letnia szkoła trwa od 1 do 29 sierpnia 2021. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 31.07.2021.

Godzina lekcyjna trwa 45 min. W dni wolne (soboty, niedziele, święta) jest organizowany program kulturalny i wycieczki.

Program

Program letniej szkoły obejmuje: 

 • kurs języka polskiego
 • seminarium „Wiedza o Polsce”
 • program kulturalny
 • wycieczki
 • rekreację.

Kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego rozpoczyna się testem kwalifikacyjnym, który decyduje o przynależności studenta do danej grupy językowej. Kurs kończy się testem sprawdzającym osiągnięte wyniki. Uczestnictwo w kursie językowym i zaliczenie testu jest poświadczone odpowiednim świadectwem. Szkoła przyznaje również punkty kredytowe za udział w kursie.

Program kursu językowego obejmuje:

 • intensywną naukę języka polskiego: 4 godziny lekcyjne dziennie, czyli 80 godzin lekcyjnych, 
 • konsultacje językowe: 1 godzina lekcyjna dziennie, czyli 20 godzin,
 • uczestnictwo w grach i zabawach językowych: 20 godzin.

Zajęcia dodatkowe (konwersacje, czytanie i pisanie, wymowa oraz gramatyka) to doskonalenie znajomości języka zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami. Studenci letniej szkoły uczą się również języka polskiego, biorąc udział w grach i zabawach językowych, w teatrzykach szkolnych, w turnieju tłumaczy i w redagowaniu czasopisma letniej szkoły, które ukazuje się cztery razy w ciągu całego kursu. Dodatkowym elementem jest konkurs językowy „Sprawdzian z polskiego”, w którym wybiera się Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego. W kwizie biorą udział także uczestnicy z innych zaprzyjaźnionych szkół języka polskiego dla cudzoziemców w Polsce.

Seminarium „Wiedza o Polsce”

Seminarium „Wiedza o Polsce” to seria popołudniowych wykładów i konwersatoriów, którym towarzyszą programy kulturalne i spotkania. W ramach seminarium realizowane są dwa programy:

 • program popularny
 • program akademicki.

Program popularny

Program popularny jest przeznaczony dla osób, które dopiero chcą poznać kulturę, historię i czasy współczesne Polski oraz dla uczestników, którzy nie są studentami slawistyk lub polonistyk. Zajęcia w tym programie to 16 tematów zaprezentowanych w języku angielskim i polskim (do wyboru).

Program akademicki

Program akademicki jest przeznaczony dla studentów slawistyk i polonistyk oraz osób, które pragną studiować wybrane, specjalistyczne zagadnienia z języka polskiego, z kultury, historii i współczesnych zagadnień społeczno-politycznych Polski. Zajęcia w tym programie (32 tematy) są prowadzone w języku polskim.

Uczestnictwo w seminarium „Wiedza o Polsce” i zaliczenie poszczególnych tematów jest poświadczone odpowiednim świadectwem, które daje możliwość starania się o punkty kredytowe.

Program kulturalny

Program kulturalny obejmuje:

 • pokazy filmowe na dużym ekranie,
 • pokazy filmowe na wideo (na życzenie uczestników i w ramach seminarium „Wiedza o Polsce”),
 • spotkania muzyczne i koncerty (polska muzyka dawna, klasyczna, ludowa, tańce polskie, współczesna polska muzyka młodzieżowa),
 • zwiedzanie muzeów i galerii,
 • spotkania ze znanymi Polakami (politycy, dziennikarze, artyści, pisarze).

Program turystyczny

Program turystyczny obejmuje:

 • zwiedzanie Cieszyna,
 • wycieczki (np. Oświęcim, Górny Śląsk, Beskidy, Kraków, Pszczyna, Jura Krakowsko-Częstochowska).

Rekreacja

Studenci mogą korzystać z sali gimnastycznej i siłowni, które znajdują się na terenie kampusu. W mieście jest basen pływacki i korty tenisowe.

Zakwaterowanie

Studenci mieszkają w domu studenckim w dwuosobowych pokojach (z łazienką i kuchnią dla dwu pokojów) wyposażonych w pościel i ręczniki. Zakwaterowanie w jednoosobowym pokoju jest możliwe po uprzedniej rezerwacji i dodatkowej opłacie, jeśli są miejsca wolne. Dopłata do jednoosobowego pokoju wynosi 150 euro.

Na terenie kampusu jest kawiarnia i klub.

Dojazd

Wyżywienie

Uczestnicy mają zapewnione trzy posiłki dziennie w studenckiej restauracji. Zapewniamy dania wegetariańskie oraz dostosowane do diet.

Lektorzy

Koszt kursu

Cena kursu wynosi 910 euro. Koszt uczestnictwa w letniej szkole obejmuje opłatę za kurs językowy, seminarium „Wiedza o Polsce”, program kulturalny, wycieczki, rekreację na terenie kampusu, zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju i wyżywienie w restauracji studenckiej oraz podręcznik.

Studenci, którzy posiadają legitymację ISIC, mogą skorzystać z 10% zniżki. Prosimy o wcześniejsze przesłanie kserokopii legitymacji ISIC faksem lub e-mailem.

Zasady uczestnictwa

W kursie może uczestniczyć osoba, która w dniu rozpoczęcia kursu ukończyła 18 lat. Aby uczestniczyć w kursie, należy wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres Szkoły. Termin składania deklaracji upływa 31 maja 2021 r.

Kiedy Szkoła potwierdzi przyjęcie deklaracji, należy wpłacić na konto Szkoły opłatę za kurs, a dowód wpłaty przesłać na adres Szkoły najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Po otrzymaniu dowodu wpłaty Szkoła przesyła zaproszenie i program kursu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje termin przesłania deklaracji uczestnictwa w kursie. Szkoła nie oferuje stypendiów, dysponuje kilkoma zniżkami w opłacie za kurs. Indywidualne prośby rozpatrywane są przez Dyrekcję Szkoły. Studenci z krajów członkowskich Unii Europejskiej powinni posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, studenci spoza Unii Europejskiej powinni wykupić ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju.

Jeśli uczestnik odwoła swoje uczestnictwo w kursie do 20 lipca, Szkoła zwraca wniesioną opłatę, potrącając 50 euro wadium. W innych przypadkach Szkoła nie zwraca opłaty za kurs.

Bliższych informacji udziela Biuro Szkoły.

 

Deklaracja (DOC) Deklaracja (PDF)
Application (DOC) Application (PDF)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WYPEŁNIJ

Konto bankowe

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

ING BANK ŚLĄSKI
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND,
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

 

 

Accessibility