Dr Tomasz Gęsina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ, sekretarz Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UŚ. Tytuł doktorski uzyskał na podstawie dysertacji Przestrzenie konfesji. Geograficzno-luterańska identyfikacja prozy Jerzego Pilcha napisanej pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Kadłubka, prof. UŚ. Ukończył Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzone na Uniwersytecie Śląskim. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na współczesnej literaturze polskiej (zwłaszcza dotyczącej Górnego Śląska), badaniach nad przestrzenią w literaturoznawstwie oraz nauczaniem cudzoziemców literatury polskiej. Redaktor naukowy dwóch monografii: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki (wraz z dr. hab. Zbigniewem Kadłubkiem, prof. UŚ) oraz Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś  (wraz z dr Wiolettą Wilczek). Redaktor serii Świat po polsku (wraz z dr Agnieszką Tambor), wydawanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego. Autor artykułów publikowanych w czasopismach recenzowanych i monografiach zbiorowych oraz siedemnastu haseł zawartych w leksykonie Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec pod redakcją dr. hab. Romualda Cudaka, prof. UŚ, dr Wioletty Hajduk-Gawron oraz dr Agnieszki Madei.  Opracował wydany w serii Czytaj po polsku fragment powieści Tylko martwi nie kłamią Katarzyny Bondy  dla poziomów B1 i B2. Uczestnik dwóch projektów naukowych: Niemiecko-polskie podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym (nr ZMV2-2517DK0622, 2017–2019, kierowniczka projektu: prof. dr hab. Jolanta Tambor) oraz Etnolekt śląski między językiem polskim a językiem niemieckim, między autochtonicznymi dialektami a polskim standardem (nr DFG ZE 1116/1-1, 2018–2023, kierowniczka projektu: prof. dr hab. Jolanta Tambor).
Pełni funkcję tutora nad grupami kursu przygotowawczego do studiów w języku polskim w Polsce prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Członek komisji podczas państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – w 2019 roku uzyskał uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji podczas tych egzaminów.
Trzykrotnie otrzymał nagrodę przyznawaną przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – III stopnia: w 2018 roku za działalność organizacyjną, w 2019 roku za osiągnięcia naukowo-badawcze (nagroda zespołowa); II stopnia: w 2022 roku za działalność dydaktyczną (nagroda zespołowa).
Prowadził zajęcia lektoratowe oraz wykłady poświęcone literaturze polskiej w ośrodkach polonijnych oraz na uczelniach wyższych w Belgii, Brazylii, Mołdawii, Niemczech, Turcji i na Litwie.