Mgr Lalta Prasad Baishy

Absolwent międzynarodowych studiów polskich prowadzonych na Wydziale Humanistycznym UŚ. Pracę magisterską pt. „Języki Indii i ich rola kulturowa” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor. Pochodzi z Indii, studia I stopnia ukończył na Uniwersytecie Allahabad. Uczył się języka polskiego na Uniwersytecie Delhijskim, a potem w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: najpierw na letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej, a potem podczas rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim (rok akademicki 2019/2020). Rozpoczął Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i równolegle podjął pracę w SJiKP. Pracował również jako tłumacz dokumentów związanych z pośrednictwem wizowym w ramach działalności firmy BLS INTERNATIONAL. Interesuje się językiem polskim, literaturą, glottodydaktyką oraz kwestiami interkulturowymi. Regularnie prowadzi zajęcia na międzynarodowych studiach polskich UŚ w ramach przedmiotów: języki w świecie oraz konwersatorium monograficzne.