Tbilisi i Kaukaz po polsku

W dniach 2-10 listopada do Gruzji na wyjazdową, jesienną szkołę języka i kultury polskiej wyjechały dr hab. Jolanta Tambor i dr Aleksandra Achtelik. Zorganizowanie jej było możliwe dzięki dotacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz środkom Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Wykładowczynie prowadziły zajęcia w grupach różnorodnych wiekowo, dla osób będących na różnym poziomie językowym. Pierwszą grupą byli studenci polonistyki Uniwersytetu w Tbilisi. Dla nich odbyły się lektoraty z języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Były to zajęcia związane ze świętami, w tym szczególnie ze sposobami czczenia Wszystkich Świętych – połączone z elementami historii Polski (studenci obejrzeli m.in. fragmenty filmu Wszystkich Świętych, a potem rozmawiali o AK, Powstaniu Warszawskim i innych ważnych wydarzeniach w historii Polski).

Druga część spotkań (w których uczestniczyli także polscy wolontariusze i przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP) poświęcona była stereotypom, wartościom kulturowym, aspektom komunikacji międzykulturowej – studenci gruzińscy przygotowali m.in. prezentacje dotyczące swojego kraju. Studenci pokazywali zdjęcia, slajdy, prezentacje multimedialne, przedstawiali mapy i plany. Opowiadali o pięknie krajobrazu Gruzji i o wspaniałych zabytkach: monastyrach, twierdzach rzymskich z I w., kościołach, zamkach. Zachęcali do wycieczek nad Morze Czarne do pięknego romantycznego Batumi i w Kaukaz, w pobliże góry Kazbegi, gdzie wedle mitologii był przykuty do skały Prometeusz. Wszystko to działo się pod czujnym okiem lektorki z Uniwersytetu w Tbilisi, absolwentki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego i Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego UŚ, Dominiki Malczewskiej.

Druga grupa odbiorców to dzieci ze Szkoły Polskiej im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi – obie lektorki przeprowadziły lekcje we wszystkich klasach (dla dzieci od 7 do 14 lat). Uczniowie poznawali tajniki polskiej gramatyki, uczyli się nazw miesięcy i dni tygodnia, śpiewali polskie piosenki, słuchali polskich piosenek. Dzieci dojeżdżają częstokroć na zajęcia z daleko położonych miejscowości. Jednak praca ta owocuje. Część absolwentów tej szkoły podejmuje po maturze próbę złożenia egzaminów, które stają się podstawą do uzyskania stypendium Rządu RP i podjęcia studiów w Polsce.

Wieczory zostały poświęcone zajęciom warsztatowym dla nauczycielek ze Szkoły Polskiej – omówiono najnowsze podręczniki i pomoce multimedialne do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminy certyfikatowe i egzaminy dla osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce, pokazano zasady konstruowania zadań i ćwiczeń i wreszcie odpowiadano na różne pytania nauczycielek. Miłym akcentem tych warsztatów był udział w nich absolwentki letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie sprzed kilku lat Ireny Gołojewej.
I wreszcie odbyto kilka spotkań z uchodźcami z Osetii Pd (w tym także polskiego pochodzenia), m.in. z rodzicami dzieci, które dojeżdżają od początku roku z Gori na lekcje do polskiej szkoły. Dzieci były na wycieczce w Polsce i pokochały nasz kraj. Dlatego postanowiły się uczyć naszego języka.

Accessibility