Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

 HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2018 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskiem odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące drugiej sesji egzaminacyjnej znajdą się na stronie internetowej we wrześniu 2018 roku

 

Opłata za wydanie certyfikatu (dotyczy egzaminu w maju 2018 roku)

Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).

W tytule wpłaty powinny znaleźć się: nazwisko kandydata, słowo certyfikat oraz  poziom (np. Smith, certyfikat B2).

UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego powinna wpłynąć wyżej podana kwota w PLN. W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski,
34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Accessibility