Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

 17-18 listopada 2018 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje dwa państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie A2, B1, B2, C1, C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Egzaminy odbędą się w Katowicach oraz we Lwowie.

 Rejestracja

REJESTRACJA NA EGZAMIN W KATOWICACH ORAZ WE LWOWIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA – NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ.

 

Opłata za wydanie certyfikatu

Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).

W tytule wpłaty należy wpisać: nazwisko kandydata, słowo certyfikat oraz  poziom (np. Smith, certyfikat B2).

 Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski,
73 1050 1214 1000 0024 4886 4674 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL73105012141000002448864674
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

 

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, który należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport lub dowód tożsamości (ze zdjęciem).

 

Accessibility