Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

 HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2018 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskiem odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące drugiej sesji egzaminacyjnej znajdą się na stronie internetowej we wrześniu 2018 roku. 

 

NOWA SESJA EGZAMINACYJNA
Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Informujemy, że państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży odbędą się w terminie 19-20 maja 2018 roku. Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje egzaminy w Katowicach oraz w Pekinie.

EGZAMIN W KATOWICACH EGZAMIN W PEKINIE

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w egzaminie w Katowicach, proszone są o przybycie o godzinie 9.20 do sali 208 w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego:

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski

plac Sejmu Śląskiego 1

40-032 Katowice, Polska.

Proszę mieć ze sobą ważny paszport lub dowód tożsamości ze zdjęciem.

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w egzaminie w Pekinie, proszone są o przybycie o godzinie 12.30 do sali 317 w budynku Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych:

International Building

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych

Xi Sanhuan North Street no 19

Haidian, Pekin, Chiny

Proszę mieć ze sobą ważny paszport lub dowód tożsamości ze zdjęciem.

 

Jak i kiedy dokonać rejestracji?

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA – NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ NA TĘ SESJĘ EGZAMINACYJNĄ

Aby zostać zarejestrowanym, należy
1. od 8 stycznia wypełnić formularz rejestracyjny (poniżej)
oraz
2. od 1 marca do 9 kwietnia dokonać opłaty za egzamin.
W tytule wpłaty powinny znaleźć się: nazwisko kandydata, słowo egzamin, poziom oraz data egzaminu (np. Smith, egzamin B2, 18-19.11.2017).

Cena egzaminu

(według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę)

Opłata za egzamin

Wpłaty należy dokonać w złotych polskich; kurs euro – 4,2085 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30 marca 2018.

Poziom B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych (631,28 PLN).

Poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – równowartość kwoty 80 euro w polskich złotych (336,68 PLN).

Opłata za wydanie certyfikatu

Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).

UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego powinna wpłynąć wyżej podana kwota w PLN. W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski,
34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, który należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w dalszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport lub dowód tożsamości (ze zdjęciem).

Accessibility