Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

Informujemy, że państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1 dostosowanych do potrzeb osób dorosłych odbędą się w terminie 18-19 listopada 2017 roku w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w egzaminie, proszone są o przybycie o godzinie 9.30 na plac Sejmu Śląskiego 1 (budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego), sala 307. Proszę mieć ze sobą ważny paszport lub dowód tożsamości ze zdjęciem.

NOWA SESJA EGZAMINACYJNA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim

W Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w dniach 18-19 XI 2017 r. państwowe egzaminy certyfikatowe na poziomie B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (osoby w wieku 18 lat i więcej) oraz na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (osoby w wieku 14-17 lat).

Jak i kiedy dokonać rejestracji?

Aby zostać zarejestrowanym, należy
1. do 11.10.2017 wypełnić formularz rejestracyjny (poniżej)
oraz
2. w dniach 01.09.2017-11.10.2017 dokonać opłaty za egzamin.
W tytule wpłaty powinny znaleźć się: nazwisko kandydata, słowo egzamin, poziom oraz data egzaminu (np. Smith, egzamin B2, 18-19.11.2017).

Formularz rejestracyjny

WYPEŁNIJ

Cena egzaminu

(według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę)

Opłata za egzamin

Wpłaty należy dokonać w złotych polskich; kurs euro – 4,3091 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 29.09.2017.

Poziom B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych (646,37 PLN).

Poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – równowartość kwoty 90 euro w polskich złotych (387,88 PLN).

Opłata za wydanie certyfikatu

Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski,
34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, który należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w dalszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport lub dowód tożsamości (ze zdjęciem).

Accessibility