Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2020 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2019 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2019 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 9-10 marca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 15-16 czerwca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 23-24 listopada 2019 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

BEZPŁATNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO (PROJEKT FAMI)

23-24 listopada 2019 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje w Katowicach państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie A2, B1, B2 C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. 

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu

 

Rejestracja

UWAGA! REJESTRACJA NA EGZAMIN W SESJI STYCZNIOWEJ ZOSTANIE OTWARTA 27 LISTOPADA (środa).

Osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny i otrzymają potwierdzenie, powinny od 1 do 6 grudnia 2019 dokonać opłaty za egzamin. W tytule wpłaty należy wpisać: słowa kurs-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz data egzaminu (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1, 25-26.01.2020).

 

 

Cena egzaminu

(według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę)

UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego powinna wpłynąć podana kwota w PLN. W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.

Opłata za egzamin

W tytule wpłaty należy wpisać: słowa kurs-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz data egzaminu (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1, 25-26.01.2020).

Wpłaty należy dokonać w PLN; kurs euro – ………… PLN zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 29 listopada 2019.

Poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych (…….. PLN).

 

Opłata za wydanie certyfikatu

Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).

W tytule wpłaty należy wpisać: słowo kurs-certyfikacja, nazwisko oraz  poziom (np. kurs-certyfikacja, Smith, B2).

 Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski,
73 1050 1214 1000 0024 4886 4674 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL73105012141000002448864674
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

 

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, które należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport lub dowód tożsamości (ze zdjęciem).

 

Accessibility