Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2021 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

BEZPŁATNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO (PROJEKT FAMI)

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu 

 UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zarządzenia władz uniwersyteckich oraz obostrzenia sanitarne wprowadzone przez władze państwowe zarówno rejestracja, jak i sesja egzaminacyjna mogą zostać w każdym momencie odwołane. Proszę śledzić komunikaty  na stronie.

 

Zmiana terminu sesji egzaminacyjnej
27-28 marca 2021 r.
 

 Wprowadzenie nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz zapowiedzi możliwości dalszych zmian w tym kierunku stawia pod znakiem zapytania bezpieczną organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w dniach 27-28 marca 2021 r. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) w trosce o bezpieczeństwo zarówno zarejestrowanych na tę sesję kandydatów jak i przeprowadzających egzaminy Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o przełożeniu tej sesji egzaminacyjnej na potencjalnie bezpieczny termin 8-9 maja 2021 r.  

                                                               Państwowa Komisja  ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

 

REJESTRACJA

19-20 czerwca Uniwersytet Śląski przeprowadzi egzamin certyfikatowy: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Część pisemna egzaminu odbędzie się w sobotę (19 czerwca), część ustna – w niedzielę (20 czerwca).

REJESTRACJA NA EGZAMIN CZERWCOWY (19-20 czerwca br.) ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ.

 

Osoby, które się zarejestrują, otrzymają dwie informacje e-mail:

1. Od nadawcy „SYSTEM REJESTRACJI” automatyczne potwierdzenie prawidłowego wypełnienia formularza.

2. Z adresu certyfikatpolski@us.edu.pl potwierdzenie przyznania miejsca i prośbę o opłatę we wskazanym terminie (szczegóły w treści e-maila).

NIE PRZYJMUJEMY OPŁAT WYKONANYCH WCZEŚNIEJ (PRZED REJESTRACJĄ) ORAZ OPŁAT OD OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY INFORMACJI O PRZYJĘCIU NA EGZAMIN.

 

Opłata za wydanie certyfikatu
Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu). W tytule wpłaty należy wpisać: słowo kurs-certyfikacja, nazwisko oraz  poziom (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1). 

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski, 73 1050 1214 1000 0024 4886 4674 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL73105012141000002448864674
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7). Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, które należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport.

Accessibility