Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

Informujemy, że ponowna rejestracja na egzamin certyfikacyjny w sesji październikowej (17/18 października) zakończyła się po 2 minutach. Informacje o naborze w innych ośrodkach znaleźć można na stronie: http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/miasta-w-ktorych-planowane-sa-egzaminy-certyfikatowe-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-dniach-17-18-pazdziernika-2020-r/

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2020 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji w dniu 18 października 2020 r.

BEZPŁATNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO (PROJEKT FAMI)

Informacje dla zdających o procedurze poprawy egzaminów i uzyskaniu certyfikatu 

 

Rejestracja 

REJESTRACJA NA EGZAMIN ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. PROSZĘ CZEKAĆ NA INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ OPŁATY ZA EGZAMIN.

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zarządzenia władz uniwersyteckich oraz obostrzenia sanitarne wprowadzone przez władze państwowe zarówno rejestracja, jak i sesja egzaminacyjna mogą zostać w każdym momencie odwołane. Proszę śledzić komunikaty  na stronie.

W sesji październikowej na Uniwersytecie Śląskim planowany jest wyłącznie egzamin na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny i OTRZYMAJĄ E-MAIL Z ADRESU CERTYFIKATPOLSKI.PL Z POTWIERDZENIEM, powinny do 11 września 2020 dokonać opłaty za egzamin. W tytule wpłaty należy wpisać: słowa kurs-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz data egzaminu (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1, 17-18.10.2020). Potwierdzenie wykonania przelewu należy wysłać na adres: certyfikatpolski@us.edu.pl 

 

Cena egzaminu (według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę)

UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego powinna wpłynąć podana kwota w PLN. W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.

Opłata za egzamin

W tytule wpłaty należy wpisać: słowa kurs-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz data egzaminu (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1, 17-18.10.2020).

Wpłaty należy dokonać w PLN; kurs euro – 4,3969 PLN zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31 sierpnia 2020.

Poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych (659,54 PLN).

 

Opłata za wydanie certyfikatu
Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu). W tytule wpłaty należy wpisać: słowo kurs-certyfikacja, nazwisko oraz  poziom (np. kurs-certyfikacja, Smith, B1). 

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski, 73 1050 1214 1000 0024 4886 4674 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL73105012141000002448864674
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej 

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7). Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, które należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport.

Accessibility