Formularz rejestracyjny/Podstawowe informacje

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2018 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2018 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskiem odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące pierwszej sesji egzaminacyjnej znajdą się na stronie internetowej pod koniec lutego 2018 roku. 

 

NOWA SESJA EGZAMINACYJNA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim

W Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w dniach 19-20 V 2018 r. państwowe egzaminy certyfikatowe na poziomie B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (osoby w wieku 18 lat i więcej) oraz na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (osoby w wieku 14-17 lat).

Jak i kiedy dokonać rejestracji?

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA – NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZEŃ NA TĘ SESJĘ EGZAMINACYJNĄ

Aby zostać zarejestrowanym, należy
1. od 8 stycznia wypełnić formularz rejestracyjny (poniżej)
oraz
2. od 1 marca do 9 kwietnia dokonać opłaty za egzamin.
W tytule wpłaty powinny znaleźć się: nazwisko kandydata, słowo egzamin, poziom oraz data egzaminu (np. Smith, egzamin B2, 18-19.11.2017).

Cena egzaminu

(według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę)

Opłata za egzamin

Wpłaty należy dokonać w złotych polskich; kurs euro – 4,2085 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30 marca 2018.

Poziom B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – równowartość kwoty 150 euro w polskich złotych (631,28 PLN).

Poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży – równowartość kwoty 80 euro w polskich złotych (336,68 PLN).

Opłata za wydanie certyfikatu

Równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).

Numer konta, na które należy przelać opłatę

Uniwersytet Śląski,
34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 BANK ŚLĄSKI,
IBAN: PL34
SWIFT: INGBPLPW
Sort code: 10501214
VII O/KATOWICE, POLAND
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Rezygnacja z egzaminu

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie 10 dni (lub mniej) przed egzaminem nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt. 7).

Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Wzór pisma, który należy UZUPEŁNIĆ i przesłać.

Kontakt mailowy i telefoniczny

certyfikatpolski@us.edu.pl

tel.: (+48) 32 2009424
tel. / faks: (+48) 32 2512991

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytet Śląski
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w dalszym terminie.

Jaki dokument kandydat musi pokazać przed wejściem na egzamin?

Ważny paszport lub dowód tożsamości (ze zdjęciem).

Accessibility