Nasze praktyki w Tarnopolu! Warto być słuchaczem Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2-12 listopada 2013)

Od 2 do 12 listopada jako słuchaczki Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej prowadziłyśmy w ramach praktyk lekcje języka polskiego w szkole polskiej działającej przy Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu na Ukrainie. Na co dzień uczniowie z Tarnopola uczestniczą w zajęciach, które prowadzone są także przez nauczyciela z Polski – Dariusza Markiewicza.

Szkoła mieści się w samym centrum miasta i jej działalność cieszy się dużym powodzeniem. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku popołudniami, a uczestniczą w nich osoby w różnym wieku: od dziewięcioletniej Władzi, którą na zajęcia przyprowadza babcia, po ponad siedemdziesięcioletnią panią Halinkę, która otrzymała już Kartę Polaka. Zajęcia w szkole odbywają się także w soboty. Wtedy nauczycielki z Ukrainy prowadzą lekcje z polskiego dla najmłodszych uczniów. Zajęcia w szkole prowadzone są na podstawie jednostek tematycznych podręcznika do nauki języka polskiego z serii „Hurra po polsku”. Podczas naszego pobytu grupy na poziomie podstawowym ćwiczyły formy autoprezentacji, grupy średnio zaawansowane poszerzały swoje kompetencje leksykalne w obrębie tematów związanych z przyjaźnią i pieniędzmi. Kursanci poznali także polskie piosenki: „Przyjaciel” Bednarka oraz „Pieniądze to nie wszystko” zespołu Golec uOrkiestra. Lekcje kończyły się wspólnym śpiewem i burzą wzajemnych oklasków. Zajęcia prowadzone przez nas cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie podkreślali, że mogli nie tylko pisać i mówić po polsku, ale także uczestniczyć w równego rodzaju grach i zabawach językowych.

W sobotę w godzinach popołudniowych miałyśmy okazję zwiedzić Lwów. 10 listopada uczestniczyłyśmy w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości. W uroczystościach wzięli udział nie tylko uczniowie Szkoły Języka Polskiego w Tarnopolu, ale także ich rodziny i osoby zainteresowane Polską. Akademia oprócz akcentów związanych odzyskaniem niepodległości była okazją do przedstawienia działalności Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Podczas uroczystości zaprezentowałyśmy katowicką Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz przeprowadziłyśmy quiz o Polsce i Polakach. W konkursie początkowo wzięły udział trzy drużyny, a następnie cała sala przybyłych gości.

Z naszych obserwacji wynika, że osoby uczące się języka polskiego w Tarnopolu mają dużą motywację i chęć do nauki. Z entuzjazmem uczestniczą w zajęciach, są niezwykle pilne. Spotkania w Szkole Języka Polskiego w Tarnopolu traktują nie tylko jako czas wytężonej nauki, ale także jako czas spotkań z przyjaciółmi, możliwość poszerzenia swej wiedzy na temat kraju swoich przodków. Często po zakończeniu zajęć kursanci wcale nie podążali do domu tylko zostawali na lekcji z kolejną grupą. Na nasze pytanie „dlaczego?” odpowiadali, że trzeba wykorzystać każdą okazję, by móc rozmawiać z nauczycielkami, które przyjechały z Polski. Bardzo nas to wzruszało. Podczas naszego pobytu w Tarnopolu na zajęcia do szkoły zapisały się aż trzy nowe osoby.

Nasz pobyt w Tarnopolu pozwolił nam poznać specyfikę pracy w środowiskach polonijnych na Wschodzie. Wiele dowiedziałyśmy się na temat realów życia nauczycieli, którzy kierowani są przez ORPEG, by uczyć języka polskiego poza granicami Polski. Naszym nieprzecenionym przewodnikiem był Dariusz Markiewicz, który od kilku lat pracuje w Tarnopolu i uczy języka polskiego współpracując z Polskim towarzystwem Kulturalno-Oświatowym. Cieszymy się także, że miałyśmy szanse podczas praktyk zagranicznych wykorzystać wiedzę zdobywaną w czasie Studiów Podyplomowych. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie z Tarnopola zapamiętają nas tak, jak my zapamiętałyśmy ich!

Magdalena Adamczyk, Patrycja Orzechowska

Accessibility