Ostatni w tym semestrze zjazd Studiów Podyplomowych w Berlinie (2-5 lipca 2015)

W dniach od 2 do 5 lipca odbędzie się ostatni w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej w Berlinie.

Zajęcia poświęcone praktycznej gramatyce języka polskiego (słowotwórstwu) poprowadzi dr Ewa Biłas-Pleszak z Instytutu Języka Polskiego UŚ, a dr hab. Danuta Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej opowie słuchaczom o zagadnieniach związanych z prawem oświatowym oraz przeprowadzi warsztaty poświęcone sprawności pisania.

Słuchacze Studiów w sierpniu odbędą praktyki w Cieszynie, gdzie uczestniczyć będą w hospitacjach zajęć lektoratowych w czasie letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, a następnie poprowadzą własne autorskie lekcje, by w praktyce wykorzystać wiedzę nabytą w czasie semestru nauki.
Studia Podyplomowe są organizowane przez SJiKP UŚ w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Accessibility