Realities of Poland

Realities of Poland

(by Aleksandra Achtelik, Jolanta Tambor)

LECTURES:

  • Polish ritual year
  • division of Poland into ethnographic regions, characteristics of folk costumes, dance, rituals
  • around the world of folk and regional facts, legends and folk tales as a source of knowledge about culture
  • regional variants of Polish language – dialects, regional languages, the most important features of dialects, local dialects and dialectal stylization, dialects and dialectal features in literary text, TV and radio programs, in popular culture (e.g. songs); European Charter for Regional or Minority Languages and the Act on National and Ethnic Minorities and on the Regional Languages, Kashubian and Silesian status
  • events concerning Polish music, film, theatre, significant festivals and competitons
  • the most important monuments of Polish culture and architecture
  • symbols of Silesian culture, symbols of Silesia region

Basic literature:

Bartnicka-Dąbkowska B., Podstawowe wiadomości z dialektologii polskiej z ćwiczeniami, Warszawa 1959.
Benedyktowicz Z., Portrety „obcego”, Karków 2000.
Bystroń J.S., Słowiańskie obrzędy rodzinne, Kraków 1916.
Cocciara G., Dzieje folklorystyki w Europie, Warszawa 1971.
Dejna K., Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa-Łódź 1981.
Dejna K., Dialekty polskie, Wrocław (wydanie dowolne).
Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Teksty, red. J. Tambor, Katowice 2002.
Jahoda, Psychologia przesądu, Warszawa 1970.
Folklor w życiu współczesnym. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej w Poznaniu, red. J. Burszta, Poznań 1970.
Folklor Górnego Śląska, red. D. Simonides, Katowice 1984.
Folklor polski, Warszawa 2000.
Kultura polska. Silva rerum, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2002.
Skudrzyk A., Tambor J., Urban K., Wolińska O., Gwara śląska – świadectwo kultury, narzędzie komunikacji. Katowice 2000.
Albumy i przewodniki o Polsce.

Accessibility