Dr Agnieszka Madeja

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Tytuł doktorski uzyskała na podstawie dysertacji Ewolucja polskich jednostek leksykalnych odnoszących się do wrażeń słuchowych. Onomatopeje i ekspresywne wykrzykniki napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej. Jej zainteresowania dotyczą zagadnień glottodydaktycznych oraz językoznawczych, w szczególności z zakresu leksykologii historycznej i rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny. Od 1998 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Wspólnie z Barbarą Morcinek napisała podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych Polski mniej obcy. Jest członkinią Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Współautorka publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1. Prowadzi zajęcia z zakresu technik multimedialnych w nauczaniu cudzoziemców na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jest współtwórcą programu komputerowego do nauczania frazeologii polskiej FRAZPOL © oraz członkinią ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Ukraina). Miała wykłady gościnne na uniwersytetach m.in. na Białorusi, w Czechach, Kanadzie, Macedonii, na Łotwie, w Argentynie, Brazylii, Niemczech, Estonii, Bułgarii, Rosji, Serbii, na Słowacji, Ukrainie, w USA, we Włoszech i na Węgrzech.

Accessibility