Argentyna

W sobotę, 20 października 2018 roku, dr Małgorzata Smereczniak ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej wraz z dr. Marcinem Maciołkiem, pracownikiem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, udali się w podróż do Argentyny, by przeprowadzić warsztaty dla tamtejszych nauczycieli języka polskiego. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne” realizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Senatu RP. W warsztatach odbywających się w Buenos Aires wzięło udział kilkudziesięciu nauczycieli z całej Argentyny (w tym również z Cordoby, Santa Fe) oraz z Paragwaju.

Inauguracja warsztatów miała miejsce w zabytkowym budynku przy ul. Borjes w Buenos Aires, w którym znajduje się siedziba Domu Polskiego. Uroczystość poprowadziła pani Teresa Uzarowicz, prezes powołanego stosunkowo niedawno stowarzyszenia PONA (Polonijnej Organizacji Nauczycieli w Argentynie), która zaprezentowała sylwetki wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiła harmonogram zajęć. Spotkanie uświetnił swą obecnością wicekonsul RP, pan Robert Ambroziak, który przywitał uczestników, życząc im, by warsztaty dostarczyły nie tylko niezbędnej wiedzy, lecz by stały się też źródłem inspiracji w codziennej pracy dydaktycznej.

Tematyka tegorocznych – czwartych już – warsztatów polonistycznych prowadzonych w Buenos Aires koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, a zwłaszcza sposobów objaśniania polskiej gramatyki i kształcenia poprawnej wymowy polskiej, konstrukcji lekcji i procesu ewaluacji osiągnięć uczestników kursów językowych. W ramach zajęć słuchacze mieli możliwość zaprezentowania i przedyskutowania własnych projektów lekcji, rozwiania wątpliwości poprawnościowych, poznania wybranych reguł rządzących polskim systemem gramatycznym. Nauczyciele z radością przyjęli również najnowsze materiały i pomoce dydaktyczne (podręczniki, zestawy ćwiczeń i opracowań związanych z omawianymi tematami) przywiezione z Polski. Zajęciom o charakterze warsztatowym towarzyszyły lekcje pokazowe przeprowadzone przez dr Małgorzatę Smereczniak i dr. Marcina Maciołka. Dzięki temu słuchacze mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie omawianych na wykładach strategii i form pracy.

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego udali się również do Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki, która jest jedną z najważniejszych bibliotek polonijnych na świecie, oraz obejrzeli wraz z nauczycielami wystawę prac artystycznych zorganizowaną z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warto podkreślić, że na tegoroczne warsztaty przybyli zarówno ci, który wzięli udział w poprzednich edycjach, jak i osoby, które dopiero teraz dowiedziały się o takiej formie doskonalenia swoich umiejętności. Nauczyciele chętnie dzielili się doświadczeniami w nauczaniu języka i kultury polskiej w różnych kręgach polonijnych. Opowiadali nie tylko o trudnościach, na które napotykają w codziennej pracy, ale również o swoich sukcesach dydaktycznych i postępach czynionych przez uczniów.

Ostatniego dnia nauczyciele otrzymali dyplomy potwierdzające aktywny udział w warsztatach. Po części oficjalnej wszyscy zebrali się na urokliwym dziedzińcu Domu Polskiego, gdzie w serdecznej atmosferze wspominano ważne wydarzenia z życia argentyńskiej Polonii.

 

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Accessibility