Brazylia

Projekt był realizowany od 22 listopada do 4 grudnia 2018 roku. Stowarzyszenie skierowało do Brazylii prof. dr hab. Aldonę Skudrzyk i dr hab. Aleksandrę Achtelik. Najważniejszym elementem projektu były warsztaty metodyczne organizowane w Kurytybie wespół z Konsulatem RP w Kurytybie oraz Uniwersytetem Federalnym Parany w Kurytybie. Warsztaty objęły swym zasięgiem nauczycieli zajmujących się uczeniem jpjo w stanie Parana. Część z uczestników już po raz kolejny wzięło udział w projekcie, część przyjechało do Kurytyby pierwszy raz. Wykładowcy pracowali w dwóch grupach zróżnicowanych pod względem kompetencji językowych oraz umiejętności i wiedzy z zakresu metodyki nauczania jpjo lub drugiego.  Zajęcia w obu grupach obejmowały zagadnienia metodyczne, przybliżające uczestnikom efektywne, nowoczesne metody uczenia języka polskiego jako obcego, jak też zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji i świadomości językowej słuchaczy. Warto podkreślić, że w Brazylii osoby uczące jpjo nie zawsze mają wykształcenie polonistyczne lub w ogóle filologiczne. Podczas warsztatów odbyły się także minilekcje języka polskiego – nauczyciele mieli za zadanie przygotować projekt zajęć, a następnie przeprowadzić ich część. Niezwykle cennym elementem zadania jest to, iż wykładowcy na kursie metodycznym to zarówno osoby wytypowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej, jak też wykładowcy Uniwersytetu Federalnego w Kurytybie. Pozwala to wieloaspektowo spojrzeć na problemy nauczania środowisk polonijnych w Brazylii, służy wymianie doświadczeń i w dłuższej perspektywie zapewne zaowocuje nowymi wspólnymi projektami badawczymi.

W Kurytybie odbyło się także spotkanie z przedstawicielami lokalnej Polonii. W czasie seminarium odbyły się zajęcia poświęcone wybranym aspektom polskiej kultury współczesnej, a na końcu został przeprowadzony quiz wiedzy o polskiej kulturze. W czasie pobytu polskich wykładowczyń w Brazylii odwiedziły one także ważne na mapie Ameryki Południowej skupisko społeczności polskiej Irati. Tam najpierw uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej badaniom językowym i kulturowym organizowanej przez tamtejszy uniwersytet stanowy, jak też spotkały się z przedstawicielami Polonii. Ponadto w czasie wizyty odbyły się lekcje adresowane do osób uczących się jpjo. Podczas spotkań uczestnikom przekazano pomoce dydaktyczne, podręczniki oraz gadżety dydaktyczne.

Projekt dofinansowany ze środków Senatu RP
Accessibility