Rosja

W dniach 22-28.10.2018 odbyły się w Irkucku na wschodniej Syberii zajęcia z języka polskiego jako obcego ze studentami Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego. W kursie językowym brali również udział przedstawiciele Polonii, członkowie Stowarzyszenia Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”. Zajęcia miały na celu zainteresowanie młodzieży nauką języka polskiego poprzez wykorzystanie najnowszych metod nauczania, skupienie się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, wykorzystanie dramy na lekcji języka, pracy z dokumentami autentycznymi i tekstami literackimi odpowiednio przystosowanymi do stopnia znajomości języka przez studentów. Codzienne lekcje polskiego, które odbywały się w dwóch grupach na poziomie A1 i B1/B2, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Studenci rozwijali swoje umiejętności w zakresie mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i rozumienia tekstów oraz wymowy.

W czasie pobytu w Irkucku dr hab. Dorota Fox i dr Anna Gałęziowska-Krzystolik przeprowadziły także metodyczne warsztaty dla nauczycieli pracujących w syberyjskich szkołach i uczących dzieci języka polskiego. Warsztaty, zorganizowane w ramach projektu „Metodyczna podróż z językiem polskim – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”, były współfinansowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Przybyli na nie nauczyciele z bardzo odległych miejsc Syberii (najdłuższa podróż uczestnika warsztatów trwała 36 godzin pociągiem w jedną stronę). W czasie warsztatów rozmawiano o kształceniu kompetencji rozumienia tekstów pisanych, wykorzystaniu na zajęciach tekstów uproszczonych jako nośników wiedzy socjokulturowej, przeprowadzaniu zajęć z zakresu kultury (wieczorki poetyckie i historyczne) oraz nauczaniu pisania. Proponowano także różne sposoby urozmaicania zajęć przez wprowadzenia form i elementów dramy nie tylko do ćwiczeń językowych, ale również do nabywania przez uczniów niezbędnych w komunikacji kompetencji kulturowych poprzez działanie w roli. Była to znakomita okazja dla nauczycieli do podzielenia się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi, pomysłami metodycznymi oraz do spotkań towarzyskich.

Wizyta wykładowczyń z Uniwersytetu Śląskiego, serdecznie podejmowanych przez p. Małgorzatę Rapacz i p. Ekaterynę Starodworskayą,  zbiegła się z dużą aktywnością Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku.  W dniu 25.10.2018 w Muzeum Dekabrystów w Irkucku miało miejsce historyczne spotkanie przedstawicieli tamtejszej Polonii i prezentacja, w obecności konsulów Chin i Korei Południowej, znaczka pocztowego poświęconego badaczowi Syberii Wacławowi Sieroszewskiemu. Jest to pierwszy znaczek z serii „Polacy na Syberii” wydanej przez Pocztę Polską. Kolejnym wydarzeniem było spotkanie z konsulem generalnym RP, panem Krzysztofem Świderkiem po zakończonych warsztatach metodycznych, omówienie problemów i potrzeb nauczycieli związanych z ich działalnością edukacyjną. W niedzielę, 28 października odbyła się w Katedrze w Irkucku uroczysta msza celebrowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Wydarzenia organizowane przez Konsulat stały się okazją do rozmów z przedstawicielami Polonii i poznaniem zawiłych losów mieszkających na Syberii rodaków.

Spotkanie w Irkucku studentów, pracowników naukowych i nauczycieli języka polskiego jako obcego przebiegające pod hasłem przewodnim „Praktyka czyni dydaktyka” było doskonałą okazją do poszerzenia  wiedzy zarówno  z zakresu metodyki nauczania, jak i specyfiki kursów językowych, których organizacja i przebieg  są także uwarunkowane kulturowo. Grono studentów uczestniczących w zajęciach było zróżnicowane. Należały do niego osoby o polskich korzeniach, których zainteresowanie kulturą i językiem polskim wynikało także z chęci poznania języka swych przodków, formą kultywowania o nich pamięci. Inni podejmowali naukę powodowani ciekawością i chęcią poszerzenia swych umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz zdobyciem wiedzy o historii i kulturze Polski, której obywatele pozostawili na Syberii liczne ślady.

Zadanie współfinansowane jest w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Accessibility