Herbertiada

5 sierpnia 2016 roku uczestnicy projektu „Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego” mieli okazję wziąć udział w wyjątkowej olimpiadzie – czyli „Herbertiadzie”. Rio ma swoje igrzyska, a międzynarodowa grupa naszych studentów postanowiła lepiej poznać polską poezję, wykorzystując przy tym swe umiejętności językowe. Nietypowość „Herbertiady” polegała na tym, że zamiast potyczek sportowych, uczestnicy zmierzyli się z poezją Zbigniewa Herberta, znakomitego polskiego poety. Dyscypliny sportowe, brzmiące nieco enigmatycznie, z powodzeniem wykorzystane zostały do zabaw i gier językowych, posłużyły do przybliżenia twórczości Herberta obcokrajowcom. Studenci w sposób przystępny poznali nie tylko jego życie, ale i nauczyli się fragmentów wiersza, który potem został przez nich przetłumaczony na ich języki ojczyste w ramach Turnieju Tłumaczy. Aby tłumaczenia były jak najwierniejsze, najpierw musieli poznać warstwę leksykalną, dosłowną, a potem – znaczenie metaforyczne użytych w wierszu sformułowań. Tego typu warsztaty okazały się więc niezwykle przydatne, pozwoliły młodym ludziom zapoznać się z trudnościami i radościami pracy tłumacza, pokazały, że poezja nie jest trudna ani nudna, że słowem można i należy się bawić, a obcowanie z literaturą przynosi wiele korzyści i daje uczucie odniesionego sukcesu.

 „Herbertiada” została zorganizowana w ramach projektu „Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”.

 

Accessibility