Polska, Brazylia – kultura, obyczaje, historia

Studenci Federalnego Uniwersytetu Parany w Kurytybie w trakcie seminariów i warsztatów tłumaczeniowych część zajęć poświęcili na tłumaczenia tekstów popularnych w Polsce piosenek. Jak wiadomo, utwory poetyckie przeznaczone do wykonania scenicznego rządzą się odrębnymi prawami, zatem praca nad ich tłumaczeniami wymagała użycia specjalnie dostosowanych technik pracy. Efekty przerosły oczekiwania wykładowców oraz samych studentów, którym polska muzyka popularna niezwykle się spodobała.


Festiwal filmowy Made in Poland, Made in Brazil

24.11.2014 (poniedziałek) na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyła się kolejna już edycja festiwalu filmowego Made in Poland. Tym razem festiwal poświęcony był filmografii brazylijskiej. W tegorocznej edycji Made in Poland, Made in Brazil zaprezentowano m.in. filmy Bilet na księżyc orazW jego oczach. Projekcjom filmowym towarzyszyła prezentacja twórczości polsko-brazylijskiego poety Paula Lemińskiego. Tłumaczenia wierszy tego brazylijskiego poety lingwisty polskiego pochodzenia zaprezentowali studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Wydziału Filologicznego UŚ biorący udział w projekcie „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej” prowadzonym przez Stowarzyszenie Sympatyków SJiKP UŚ w ramach konkursu MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”. W czasie festiwalu zaprezentowano produkcje charakterystyczne dla kinematografii polskiej oraz brazylijskiej, zawierające elementy typowe dla filmów tych obszarów językowo-kulturowych. Tym samym festiwal był integralną częścią projektu „Poezja buduje mosty” mającego na celu m.in. rozwinięcie kompetencji kulturowych wśród studentów brazylijskich oraz polskich. Od początku swego powstania Made in Poland ma na celu prezentację kultury, tradycji, obyczajów właściwych danym krajom, a także przybliżenie kultury polskiej studentom obcokrajowcom studiującym w Polsce.
     Festiwal organizowany był przez studentów kulturoznawstwa UŚ przy współpracy Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich pod opieką merytoryczną mgr Agnieszki Tambor.


Brazylia w obrazie i fotografii

W Krakowie w Domu Polonii od 21 września br. jest prezentowana wystawa „Brazylijska natura – spojrzenia i inspiracje”. Wernisaż był wielkim wydarzeniem kulturalnym, który zgromadził osoby zainteresowane kulturą brazylijską oraz środowiskami polonijnymi w Brazylii. Swe prace prezentowały artystki polskiego pochodzenia związane z Domem Kultury Polska-Brazylia w Kurytybie, z którym współpracuje Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
Polscy odbiorcy mogli podziwiać prace: Schirlei Mari Freder, Everly Giller, Heliany Grudzien, Dulce Osinski, Mari Ines Piekas oraz Marcii Szeliga.
Niezwykle cieszymy się, że prace prezentowały osoby związane ze Szkołą: Everly Giller, która jest nauczycielką języka polskiego w Kurytybie oraz Schirlei Mari Freder, która w sierpniu doskonaliła swoją znajomość języka polskiego podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie.
Na wernisaż przybył Grzegorz Hajderowicz, konsul honorowy Brazylii na Małopolskę i Śląsk. W uroczystości uczestniczyła też dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły.

 

Zobacz także: http://www.wspolnota-polska.krakow.pl/aktualnosci.php?id_news=183


Prezentacja – Brazylia

Studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w październiku spotkali się z polskimi studentami uczącymi się języka portugalskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Kluczowym elementem tego spotkania była zamieszczona poniżej prezentacja Brazylii, jej kultury, kinematografii, muzyki, geografii oraz elementów realioznawczych. Spotkanie było pierwszym z cyklu wydarzeń mających na celu integrację kulturową oraz wzajemne poznanie obydwu krajów. Prezentacja odbyła się w ramach projektu „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej”.

Accessibility