Polska jest w nas – a my jesteśmy na całym świecie

Polska jest w nas – a my jesteśmy na całym świecie. Intensywny kurs językowo-kulturowy z elementami wiedzy o kulturze polskiej dla środowisk polonijnych

  Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w Polsce intensywnego kursu języka i kultury polskiej, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele środowisk polonijnych z różnych krajów (łącznie 45 osób). Kurs językowy dopełniony będzie bogatą ofertą zajęć seminaryjnych, wieczorów tematycznych (muzycznych, poetyckich, filmowych), gier i zabaw dydaktycznych, konkursów i wycieczek edukacyjnych. Poszerzenie formuły kursu językowego o różnorodne formy aktywności posłuży pogłębieniu wiedzy o kulturze Polski oraz dodatkowo zmotywuje uczestników do używania języka polskiego w różnych kontekstach i różnych celach. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp przedstawicieli Polonii do profesjonalnie prowadzonych kursów językowych, co umożliwi późniejsze działania promocyjne w ich krajach.

 

Wideo Konkurs
Accessibility