Białoruś

Na Białorusi w dniach 13 – 23 października 2019 przeprowadzone zostały wyjazdowe warsztaty polonistyczne.  Profesor Ewa Sławek z Wydziału Humanistycznego UŚ oraz magister Paulina Stasiak, lektorka w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ, najpierw udały się do Grodna, gdzie miały okazję pracować w polskiej szkole z młodzieżą w wieku 16-17 lat, a także spotkać się z gronem pedagogicznym. Szkoła w Grodnie ściśle współpracuje ze Związkiem Polaków na Białorusi, a uczniowie uczą się języka polskiego, aby w przyszłości podjąć studia w Polsce. 

Profesor E. Sławkowa zaprezentowała uczniom fragmenty literatury współczesnej i podjęła z nimi rozmowę na tematy ekologiczne, komunikacji elektronicznej i migracji narodów. Uczniowie pracowali m.in. na utworach Olgi Tokarczuk, Ewy Lipskiej czy Andrzeja Stasiuka. Zagadnienia te były przyczynkiem do dyskusji i różnych interpretacji wspomnianych tekstów. Z kolei P. Stasiak pracowała z dwiema grupami uczniów. Zajęcia z pierwszą grupą dotyczyły polskich tradycji i obrzędów oraz różnych świąt, a z drugą – relacji rodzinnych. Celem lekcji było poszerzenie leksyki uczniów będących na poziomie B1/B2. Obie grupy wzięły również udział w quizie z wiedzy o Polsce, w którym – oprócz klasycznych pytań – zadano uczestnikom zagadkę muzyczną, dzięki której dowiedzieli się, że obecnie jednym z popularnych tematów w polskiej muzyce rozrywkowej jest historia. Nagrodą dla wszystkich uczestników spotkań były książki z serii „Czytaj po polsku”, w tym między innymi przystosowana dla obcokrajowców Szafa Olgi Tokarczuk.

18 października profesor Ewa Sławek przeprowadziła na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku wykład o zmianach w polszczyźnie w okresie transformacji. Podjęła ze studentkami III roku rozmowę o globalizacji, hybrydyzacji i anglicyzacji języka polskiego po 1989 roku.

21 października 2019 odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Podzielono je na dwa bloki tematyczne. Pierwszą częścią była prezentacja najnowszych podręczników do nauki języka polskiego jako obcego ze szczególnym ukierunkowaniem na podręczniki do nauki specjalistycznego języka polskiego. Wykład zakończył się warsztatami – słuchacze dokonywali transformacji tekstu, aby przystosować go do grupy na niższym poziomie zaawansowania.

W drugiej części warsztatów zaprezentowano fragmenty najnowszej polskiej poezji, którą słuchacze odczytywali w duchu ekokrytycznym i feministycznym. Zajęcia były dla nauczycieli okazją nie tylko do zapoznania się ze współczesną literaturą polską, ale również do spojrzenia na nią z innej strony.

Ostatnie spotkanie metodyczne miało miejsce 22 października 2019, przeznaczone było dla słuchaczy Instytutu Polskiego w Mińsku. Ewa Sławek w oparciu o literaturę przeprowadziła zajęcia dotyczące miejsca człowieka w wielkim łańcuchu bytów – uzupełniając leksykę słuchaczy o wyrażenia i słowa związane z pokrewieństwem i różnymi relacjami. Z kolei Paulina Stasiak w drugiej grupie dyskutowała na temat obrzędów i tradycji. Słuchacze porównywali nie tylko tradycje związane z ożenkiem w Polsce i na Białorusi, ale również rozmawiali o zmieniającym się modelu rodziny.

Podczas wszystkich spotkań uczestnicy otrzymali gadżety i materiały promocyjne.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

Accessibility