Brazylia

W ramach wyjazdowych warsztatów polonistycznych „Polska mówi Polakami”, trwających od 25 listopada do 5 grudnia 2019 r., mgr Anna Gawryś i mgr Tomasz Gęsina przeprowadzili zajęcia z języka, kultury i literatury polskiej w Brazylii. Najpierw wykładowcy Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odwiedzili Towarzystwo Dobroczynne „Polônia” w Rio de Janeiro, gdzie poprowadzili zajęcia dla grupy początkującej hospitowane i omówione z tamtejszymi nauczycielami języka polskiego. Następnie udali się do Kurytyby, aby  w Domu Polskim wygłosić wykład poświęcony polskim tradycjom bożonarodzeniowym, a następnie (od 28 listopada do 1 grudnia) poprowadzić warsztaty metodyczne współorganizowane przez Konsulat Generalny RP oraz Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia polonistyczne w różnych stanach Brazylii. Wykładowcy pracowali w trzech grupach zróżnicowanych pod względem kompetencji językowych oraz umiejętności i wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego lub drugiego. Podczas spotkań uczestnikom przekazano pomoce dydaktyczne, podręczniki oraz materiały i pomoce dydaktyczne. Ponadto lektorzy wzięli udział w I Międzynarodowym Spotkaniu Polonistycznym w Brazylii, zorganizowanym z okazji dziesięciolecia istnienia polonistyki na Uniwersytecie Federalnym Parany. Podczas konferencji T. Gęsina i A. Gawryś poprowadzili warsztaty dotyczące twórczości Wojciecha Młynarskiego, zwracając szczególną uwagę na obrazy PRL-u w piosenkach polskiego artysty.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

Accessibility