Turniej Tłumaczy 1995

Czesław Miłosz
Wyznanie

Vyznanie

Pane Bože, l’úbil som džem jahodový
I temnú l’ahodnost’ ženského tela.
Taktiež vodku mrazenú, ryby v olovii,
Voňanie: klinčekov a cynamonu.
Tak aký vo mne prorok? Čiž’by duch
Mal navádzat’ takého? Tol’ko iných
Riadne bolo vybraných, vierohodných.
A mne kto by uveril? Bot’ vedeli
S akou chut’ou a rád jem, vysúšam poháre,
A lakomo pozerám na krk čašníčky.
S defektom, vedomí si toho. Smädný po vel’kosti,
Schopný ju rozoznat’, kde kol’vek je,
A jednak nie s úplne jasným zrakom,
Vedel som čo zostáva pre menších, ako ja:
Slávnost’ krátkych nádejí, zhromaždenie pyšnych,
Turnaj melónov, literatúra.

Przetłumaczone na język słowacki przez:
Juraj Koudela (Słowacja)

Accessibility