Turniej Tłumaczy 1997

Jarosław Iwaszkiewicz
Ogrodniczki

Градинарки

Девойчета, мешчанки градинките поливат,
пътечките извити, тесни със златен пясъчец покриват.

Шляхтичи млади (хоп-а-троп!) цветенца жълти и лилави,
зайци, кученца и котки, ухаещи лехички резедави.

Запретнали ръкави, поли вълнисти, ярки,
девойчета, мешчанки, девойки-мънички цветарки.

Спря карета зад стобора. И до черните коне
чака рицар с маска, с черно наметало и с коса в ръце.

Przetłumaczone na język bułgarski przez:
Gergana Gadżewa (Bułgaria)
Monika Marinowa (Bułgaria)


Градинарки

Господарски дъщерички къпят цветните лехички
и посипват с златен пясък вити редове мънички.

А юнаци със калпаци, роза, карамфил и нарцис,
резидави междуцветия, котки, кучета и зайци.

И запретнали полички от дантелени басмички,
градинарки във градчето, господарски дъщерички,

Във каляска нещо бляска страшно. Черни там два коня.
Стои рицар с черна маска, с коса в длани, с черна броня.

Przetłumaczone na język bułgarski przez:
Petia Gueorguieva (Bułgaria)

Accessibility