Turniej Tłumaczy 2005

Czesław Niemen
Sen o Warszawie

„Rawa blues”
Irkowi Dudkowi

Móm jako i Ty
Moje miasto a w niym
Nojgryfniejszy mój świat
Nojgryfniejsze dni
Łostawiółech tam kolorowe sny

Kiejś jo zatrzimóm czas
I na krzidłach jak ptok
Byda lecioł jak trza
Tam kaj zowdy śnia
W mojym Chebziu kaj jes rzeka ta

Jakbyś chcioł uwidzieć
Jak nad Rawóm słońce stowo
To pódź zy mnóm gibko tam
I łoboczysz richtiś sie
Jak nóm pszaje
Kożdy ślónski dziyń.

Przetłumaczone gwarą śląską przez:
Agnieszka Tambor (Polska)
Jolanta Tambor (Polska)

Accessibility