Turniej Tłumaczy 2011

Czesław Miłosz
Zapomnij

Pamiršk

Pamiršk kančias,
Kurias Tu suteikei.
Pamiršk kančias,
Kurias suteikė Tau.
Vandenys tvinksta ir tvinksta,
Pavasariai blykstėli ir dingsta,
Vos atmenama žeme eini toliau.
Kartais girdi garsą dainos atokios.
Ka tai reiškia, klausi, kas ten dainuoja?
Vaikų saulė kyla,
Sūnaitis, provaikis prabyla,
Jau dabar Tau jie ranka paduos.
Tau dar upių vardai pasiliko.
Kaip gi upės ilgai moka trukti!
Neapsėti Tavo laukai,
Nepanašus miestų kupolai.
Tu stovi ant slenksčio, prabilt nepavyko.

na język litewski przetłumaczyła
Jurgita Sondor (Litwa)


Pamiršk

Pamiršk kančias,
kurias patyrei.
Pamiršk kančias,
kurios tau buvo skirtos.
Vandenys teka ir nuneša viską,
Pavasariai ateina ir praeina,
O tu eini žeme, kurią vos pameni.
Karts nuo karto girdi dainą tolyje,
ką tai reiškia, paklausi, kas ten dainuoja?
Rytmečio saulė pateka,
Vaikai ir anūkai išvysta pasaulį.
Ir dabar jie palydi, už rankos paėmę tave.
Upių vardus dar prisimeni.
Kaip ilgai jos gali tekėti!
Laukai jau tavo apleisti,
miestų bokštai tau svetimi.
O tu stovi ant slenksčio parimęs.

na język litewski przetłumaczył
Raimondas Rūtė (Litwa)

Accessibility