Turniej Tłumaczy 2018

Adam Mickiewicz
Niepewność

Непевність

Колитебенебачу, незітхаю, неплачу,

Невтрачаюрозум, навітьколипобачу;

Проте, колидовгонестріваю,

Чогосьменібракує, когосьбачитивимагаю;

Ізсумомзадаюсобіпитання:

Чи це дружба? Чи це кохання?

 

Коли з очей моїх зникнеш, не можу і разу

В думці своїй, твої риси чудові згадати;

Проте не раз відчуваю,

Що ти завжди близько, ти десь тут поруч.

І знову, в котрий раз я себе запитаю:

Чи  це дружба? Чи це кохання?

 

Страждав я не раз, але ніколи

Цього жалю тобі не давав я відчути;

Йшов я без цілі, збивався з дороги,

Прибившись до тебе, до твого порогу

Входив, лише з одним запитанням:

Чи то дружба? Чи то кохання?

na język ukraiński przełożył Ruslan Korkishko


Сумніви

Колитебенебачу, невздихаю, неплачу,

Невтрачаюрозуму,  колизустрічаю;

Однак,  колитебедовгонемає,

Чогосьменібракує,  когосьшукаю;

Ісумуючи,  себепитаю:

Читодружба? Чиможекохання?

 

Колизочеймоїхзникнеш, неможуніразу

Вдумцітвоговідновитиобразу;

Однак, неразвідчуваюпомимоохоти,

Щовінзавждивмоїйпам’яті.

Ізновусобіповторяюпитання:

Читодружба?  Чиможекохання?

 

Терпівячимало,  недумавніразу,

Щобпередтобоювиливатижаль;

Йдучибезмети,  непильнуюдороги,

Самнерозумію, яктвоїзнаходжупороги;

Ізновусамсебепитаю:

Щотобуло?  Дружбачитакикохання?

na język ukraiński przełożyła Nadiia Kopalko


Непевність

Тебе як не бачу – зітхну, та не плачу.

І слів не марную, коли тебе бачу.

Однак,  як з очей моїх раптом зникаєш.

Чогось так бракує… когось, лиш ти знаєш.

У сумі собі я поставлю питання:

Чи це лише дружба?  Чи це вже кохання?

 

Коли ти зникаєш – не можу,  не вмію…

Твій образ із мрій перенести в надію.

Однак, відчуваю в душі поза часом,

Що він завжди поряд і ми завжди разом.

І знову повторно задам я питання:

Чи це лише дружба? Чи це вже кохання?

 

Терпів я не раз, та ніколи й не думав

До тебе піти виливать свої думи.

Ідучи без цілі, не знавши дороги,

Не знав, що знайду лише твої я пороги.

Заходжу і знову на думці питання:

Сюди привела мене дружба? Кохання?

na język ukraiński przełożyła Kristina Voloshyna


***

Яктебенебачу, незітхаюінеплачу,

Негублюголови, колитебепобачу

Але, колитебеядовгонестрічаю

Чогосьменібракує, когосьявсешукаю

І, сумуючи, собіязадаюпитання

Чицетількидружба? Чицеужекохання?

 

Колизочейзникаєш, неможуяніразу

Уголовізгадатимилоготвогообразу

Однак, я відчуваю, і, кожен раз, напевно

Що ти завжди близько мене, безперервно

І знову собі задаю я питання

Чи це тільки дружба? Чи це уже кохання?

 

Терпів я не раз, і зовсім не думав

Тобі розказати скрути, що мав

Ідучи без цілі, не пільнуючи дорогу

Знову повертався до твого порогу

Входячи, я завдав собі питання

Чи це тільки дружба? Чи це уже кохання?

na język ukraiński przełożyła Natalia Kowal


Непевність

Колитебенебачу – несмутнію,

Недумаюпроте, колизустріну.

Алеякщовжедовгонепобачу,

Чогосьменібракуєнадодачу.

Ізновсумую, задаюпитання:

Міжнамидружба? Чивсежкохання?

 

Колипідешти, янепамʼятаю

Тебе. Твійобразнібизабуваю.

Алевдушіявсещерозумію,

Щовінзавждизімною, нимживуімрію.

Ізновсобіповторююпитання:

Міжнамидружба? Чивсежкохання?

 

Неразбувало, ябезплану

Жалітисянадолюбезталанну

Ішовбезцілі, кудинеслиноги,

Іраптомприходивнатвоїпороги.

Заходивізновуставивпитання:

Щоменеприве́ло? Дружбачикохання?

na język ukraiński przełożyła Elena Romaniuk


Невизначеність

Колитебенебачу, незітхаюінеплачу,

Інавітьневтрачаюголовиколитебепобачу;

Однакколинатебедовгонедивлюся,

Чогосьменібракує, ніякнерозберуся,

Сумуючивигадуюпитання:

Читоєдружба? Чикохання?

 

Колизочейзникаєш, тоніразу

Неможувідновитиудумкахтвогообразу;

А іноді нехотячи так відчуваю,

Що завжди образ твій у пам`яті тримаю.

І знов собі повторюю питання:

Чи то є дружба? Чи кохання?

 

Терпів не раз, не думав зовсім,

Що буду перейматись, як жаль свій показати всім;

Іду без целі, непильнуючи дороги,

Не розуміючи, як перетнув твої пороги;

І входячи в твій дім, переді мною постає питання;

Що привело мене сюди? Чи дружба, чи кохання?

na język ukraiński przełożyła Yelyzaveta Yavorska


Непевність

Яктебенемає, зрозпукинеплачу,

Невтрачаюрозум, яктебепобачу;

Табува, якдовготебенестрічаю,

Тонудьгуюсерцемікогосьшукаю;

Азтієїтугизадаюпитання:

Читотількиприязнь? Чиужекохання?

 

Якзочейзникаєш, тоніякнеможу

Подумкизіткатиобразтвійпогожий;

Алемимоволічастовідчуваю–

Близькосерцямилийобразтвійтримаю;

Іпоновноставлюясобіпитання:

Читосправдіприязнь? Читакикохання?

 

Хочтуживячасто, танеміггадати

Щобпітидотебебільцейвиливати;

Тожблукавбездумно, гублячидорогу,

Аждійшовзненацькадотвогопорогу;

Входячи, задавязновсобіпитання:

Щовелодотебе? Приязньчикохання?

na język ukraiński przełożyła Larysa Dovga


***

Далековідтебенетужу, неплачу,

Розумунетрачуяктебепобачу;

Однак коли тебе не можу споглядати,

Чогось мені бракує, мушу щось шукати.

І в смутку собі ставлю питання:

Чи це тільки дружба чи, може, кохання?

 

Ти з очей зникаєш і я вже не в силі

У думках відновити риси твої милі.

Хоч і завжди чую мимохідь,

Що образ твій у мені не спить.

І знову собі ставлю питання:

Чи це дружба а може й кохання?

 

Страждав не раз я, зовсім не думав,

Аби при тобі виливати тугу;

Йду без мети,не дивлюсь на дорогу

Не розумію, де твої пороги.

І входячи собі ставлю питання:

Щоменекличе? Дружбачикохання?

na język ukraiński przełożył Maxym Fedoruk

Accessibility