Co to znaczy? Czy to wiesz? Gra edukacyjna – język polski dla cudzoziemców (poziom A1-B1)

Hajduk-Gawron Wioletta, Smereczniak Małgorzata

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2013

Zestaw kart służący rozwijaniu umiejętności językowych i poszerzaniu wiedzy o polskiej kulturze przeznaczony jest dla cudzoziemców uczących się polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Gra podzielona została na cztery kategorie. Studenci mogą ćwiczyć kompetencje leksykalne i sprawdzać znaczenia różnych wyrazów (zestawy dla poziomów A1-B1), poszerzać wiedzę o polskich realiach, zwyczajach, tradycjach, kulinariach, geografii (od poziomu A2), poznawać i ćwiczyć frazeologię (od poziomu B1) oraz zapoznać się z wybranymi elementami wiedzy o literaturze polskiej (najważniejszych jej twórcach, dziełach i wydarzeniach literacko-kulturowych). Do gry dołączono opis reguł (także w języku angielskim) oraz klucz.

Accessibility