Śpiewająco po polsku

Majkiewicz Anna, Tambor Jolanta

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 2009 (wyd. I, 2004)

Ćwiczenia służące zdobyciu wiadomości z zakresu polskiej gramatyki i leksyki bądź udoskonaleniu już posiadanych umiejętności. Autorki wybrały 19 polskich piosenek, które mogą stać się doskonałym materiałem ćwiczeniowym. Pod tekstami piosenek znajdują się propozycje ćwiczeń, aczkolwiek teksty mogą stanowić inspirację do ułożenia zupełnie innego zestawu – w zależności od poziomu zaawansowania studentów. Do książki został dołączony klucz oraz płyta CD z nagraniami piosenek.

Accessibility