Stereotypy – ależ nie!

Trójstronny projekt badawczy „Stereotypy – ależ nie!” prowadzony jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ przy współudziale Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj Chana w Ałmaty w Kazachstanie oraz Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz w Niemczech. Projekt koncentruje się wokół tematyki dotyczącej występowania stereotypów w języku polskim, ich roli oraz możliwości ich postrzegania przez społeczeństwo polskie, kazachskie i niemieckie. Ma na celu również znoszenie barier występujących w różnych krajach, a powodowanych funkcjonowaniem w świadomości obywateli stereotypowych obrazów poszczególnych narodowości.

Accessibility