Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Kolonii (kwiecień 2013)

28 kwietnia 2013 r. w Kolonii odbyło się uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Republiki Federalnej Niemiec, które mogły się odbyć dzięki współfinansowaniu projektu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zakończenie, tak jak wszystkie zajęcia odbyło się w murach Erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium, co było możliwe dzięki niezwykłej przychylności dyrekcji gimnazjum, a szczególnie Rainera Thelena, dyrektora Szkoły. Słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia Studiów, które potwierdzały ich kwalifikacje w zakresie nauczania kultury i języka polskiego jako obcego lub drugiego nabyte w trakcie studiów. W uroczystym zakończeniu wzięli udział: konsul Jan Sobczak, kierownik Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, dr hab. Monika Bielińska, prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych i dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (jednostki prowadzącej Studia), dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów oraz Jolanta Wittmann, której pomoc organizacyjna podczas trwania studiów w Kolonii była nieoceniona. W trakcie uroczystości dr hab. Monika Bielińska wygłosiła wykład, który miał znaczenie symboliczne, ponieważ tak jak cały projekt budował mosty pomiędzy kulturą polską i niemiecką, tak wykład wygłoszony został w języku polskim i niemieckim. Po wręczeniu świadectw goście złożyli absolwentom gratulacje, wielokrotnie podkreślając, że projekty mające na celu edukację kadry polonistycznej w Niemczech są niezwykle potrzebne i ważne. Pomagają zachować wysoką jakość kształcenia i służą integracji środowisk zajmujących się nauczaniem języka polskiego. Słuchacze opowiadali, że dzięki uczestnictwu w Studiach część z nich podjęła próby założenia szkół polskich (w Bonn taka szkoła powstała), niektórzy otrzymali propozycję pracy na niemieckich uniwersytetach.

Słuchacze otrzymali publikację Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego pod red. J. Tambor i A. Achtelik. To już trzeci tom z serii, która zyskała uznanie w wielu ośrodkach, w których prowadzone są specjalizacje i studia podyplomowe związane z glottodydaktyką polonistyczną. Książka zawiera kolejne szkice na temat kształcenia polonistycznego cudzoziemców i propozycje ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Prace były inspirowane doświadczeniami dydaktycznymi zebranymi przez autorów w czasie kolońskiej edycji Studiów. Publikacja, podobnie jak cała edycja Studiów, została dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Niezwykle cieszy nas, że kolejna grupa nauczycieli jpjo pracujących w Niemczech poszerzyła swoje kwalifikacje. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego odbyły się w Niemczech  w: Berlinie (trzy razy), Lipsku i Kolonii. Z naszymi absolwentami utrzymujemy kontakty: informujemy ich o nowych pomocach dydaktycznych, projektach adresowanych dla nauczycieli jpjo. Naszym wspólnym sukcesem jest, że wielu z nich wykorzystuje nabyte umiejętności, pracując w jednostkach szkolnych lub uniwersyteckich.

Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Accessibility