Zakończenie Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

10 lipca 2018 roku w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach odbyło się zakończenie I edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Wzięło w nim udział 19 słuchaczek, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w intensywnym II semestrze nauki. Uroczystość uświetnili swą obecnością prof. dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Studiów, dr inż. architektury Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego,Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz Aleksandra Gorzelik z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W zakończeniu wzięli również udział dr Łucja Staniczek, wiceprezes Związku Górnośląskiego, dr Krystian Węgrzynek i mgr Tomasz Gęsina, sekretarze studiów.

Gospodarze podjęli gości tradycyjnym śląskim poczęstunkiem. Słuchaczki otrzymały materiały promocyjne,przygotowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, książkę „Silesius” oraz skrypt programu edukacji regionalnej pt. „Region jako dobro wspólne”.

Wszystkie absolwentki zgodnie podkreślały, iż dzięki zajęciom prowadzonych w ramach Studiów, zyskały niezbędne kwalifikacje do nauczania wiedzy o regionie w szkołach i innych instytucjach kultury.

 

Źródło zdjęć: www.zg.org.pl

Accessibility