Akademiki i wydziały UŚ

Uniwersytet Śląski udostępnia sieć bezprzewodową dla pracowników, studentów oraz gości.
Do korzystania z sieci bezprzewodowej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail w domenie us.edu.pl pracowniczego lub studenckiego.

 

Konto studenckie/wi-fi 

Każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość aktywowania SKUŚ – Studenckiego Konta Uniwersytetu Śląskiego.
Konto to daje możliwość korzystania z uniwersyteckich usług sieciowych, takich jak:
poczta elektroniczna (e-mail),
sieć bezprzewodowa (wi-fi EDUROAM),
wirtualna sieć uczelni (VPN).
 
SKUŚ posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, zarejestrowani w systemie USOS UŚ. W chwili uruchomienia konto jest nieaktywne, do jego używania wymagana jest aktywacja. Aktywacja konta jest wykonywana przez sieć.
Więcej informacji na temat SKUŚ możesz znaleźć na stronie:
http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/

 

Aktywacja konta – dzięki niemu można korzystać z internetu na wydziałach

SKUŚ oparte jest na Identyfikatorze Sieciowym Uniwersytetu Śląskiego (USID), który jednoznacznie identyfikuje w sieci osobę związaną z Uniwersytetem Śląskim.
Aktywacja konta wykonywana jest za pomocą strony https://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/aktywacja-konta/aktywacja-kont-studenckich/
Przed aktywacją konta student powinien zapoznać się z Regulaminem Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) i niniejszą informacją.
Proces aktywacji konta rozpoczyna się od podania identyfikatora i hasła z systemu USOS. Dla uniknięcia nadużyć wymagane jest też przepisanie tekstu z obrazka (tzw. captcha).
W drugim etapie aktywacji konta należy potwierdzić znajomość Regulaminu USK i zasad używania SKUŚ oraz zobowiązać się do ich przestrzegania. Następnie uzyskuje się informację o swoim identyfikatorze sieciowym (USID) i adresie e-mail. Otrzymujemy też propozycję wyboru jednego z maksymalnie trzech aliasów e-mail. Alias e-mail może być wykorzystywany zamiennie z adresem e-mail.
Po ewentualnym wyborze aliasu e-mail proces aktywacji konta zostaje zakończony i można już korzystać z usług sieciowych DASiUS.
Aktywacja konta i wybór aliasu e-mail są potwierdzane e-mailem wysyłanym na uczelniany adres e-mail.

Aby uruchomić usługę DOT3SVC należy:

  • nacisnąć na „Menu start” i wybrać „Panel sterowania”,

  • wybrać z listy „Widok według” duże ikony (Dla systemu Windows Vista należy kliknąć „Wygląd klasyczny”).

  • Uruchomić „Narzędzia administracyjne”. 

  • Wybrać „Usługi”.

  • Wybrać „Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej”.

  • Z listy „Tyb uruchomienia” wybrać „Automatyczny” i nacisnąć „Uruchom”. 

  • Gdy usługa zostanie uruchomiona, należy kliknąć „OK” i pozamykać wszystkie okna.

 

W Domu Asystenta na ul.Paderewskiego goście na krótsze okresy mogą korzystać z bezprzewodowej sieci Omikron-Konferencja, otrzymują kod na recepcji. Internet dla osób, które przebywają dłużej (np. semestr czy rok) każdy organizuje sobie indywidualnie.

Accessibility