Kurs metodyczny w Kazachstanie

W dniach 11-24 lipca 2010 r. w Czkałowie w Kazachstanie odbyły się warsztaty polonistyczne dla nauczycieli, którzy uczą języka polskiego w tym dalekim kraju. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Do Kazachstanu pojechały: Magdalena Knapik – z SJiKP i Maria Wacławek – od czasów studenckich związana z SJiKP, obecnie lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Debreczyńskim na Węgrzech. Obie panie są członkiniami Stowarzyszenia i doktorantkami Wydziału Filologicznego UŚ. Pomysł warsztatów pojawił się rok wcześniej w trakcie organizowanych w Kazachstanie państwowych egzaminów wstępnych na studia w Polsce. Wtedy w komisji egzaminacyjnej spotkały się Konsul(ka) RP w Kazachstanie Barbara Kaczmarczyk oraz Aleksandra Achtelik – wicedyrektor(ka) SJiKP. W tym roku plan udało się zrealizować.
Kurs, współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, od początku został przewidziany jako forma szkolenia dokształcającego dla mających polskie pochodzenie osób uczących polszczyzny w różnych ośrodkach dydaktycznych w Kazachstanie (szkołach, szkółkach niedzielnych, domach polskich, przy parafiach itp.). Program obejmował m.in. zajęcia z koncepcji doboru treści w podręcznikach do nauczania do języka polskiego jako obcego, sposoby pracy z podręcznikami dla dzieci i dorosłych, propozycje programu kursów dla słuchaczy znających i dopiero poznających polszczyznę, a także kursu dla repatriantów, lekcji z wiedzy o polskiej geografii, kulturze i obecnych realiach oraz wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, gier i zabaw, piosenek, tekstów literackich oraz programów multimedialnych przydatnych w nauczaniu jpjo, a także certyfikacji języka polskiego czy wymowy. Kurs łączył elementy wiedzy teoretycznej z ćwiczeniem umiejętności praktycznych. Podczas warsztatów zrealizowano także kilka lekcji pokazowych, a potem ich omówienie. Pobyt w Kazachstanie był dla obu wykładowczyń nie tylko okazją do wymiany doświadczeń z tamtejszymi nauczycielami, lecz również wspólnego – mniej formalnego – sposobu promowania kultury polskiej, np. poprzez wieczorki filmowe prezentujące polską kinematografię, wieczorki muzyczne i taneczne, a nawet kulinarne. Oprócz warsztatów metodycznych lektorki prowadziły cykl popołudniowo-wieczornych zajęć językowych dla tamtejszej Polonii.
Kurs odbył się w Domu Polskim w Czkałowie, prowadzonym przez księdza K. Kuryłowicza, który zadbał nie tylko o warunki bytowe i wyżywienie dla prowadzących i uczestników szkolenia, ale również o szereg atrakcji turystyczno-kulturalnych, m.in. wycieczki krajoznawcze (do Borowoje, Kokczetawy) czy udział w imprezach organizowanych przez tamtejszy Związek Harcerstwa Polskiego.
Lektorki miały okazję podziwiać bezkresne stepy Kazachstanu, a także rozsmakować się w tamtejszej kuchni (wśród jej specjałów warto wymienić: pilaw, żarkoje, szaszłyki z baraniny i koniny czy wielbłądzie mleko).
Niezwykle ciepłe przyjęcie zarówno przez przedstawicieli Ambasady RP w Kazachstanie – a w szczególności przez panią Konsul B. Kaczmarczyk, jak i prowadzącego Dom Polski księdza K. Kuryłowicza, a także uczestników kursu i tamtejszą Polonię, wywarło na przybyłych z Polski gościach niezapomniane wrażenie.

     Magdalena Knapik i Maria Wacławek