Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Rzymie

Rzym stał się kolejnym miejscem, w którym można zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka i kultury polskiej. W stolicy Włoch Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej zainaugurowały kolejną zagraniczną edycję Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury i Języka Polskiego jako Obcego. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Senatu RP.
   Inspiracją do podjęcia starań o otwarcie rzymskiej edycji Studiów były warsztaty metodyczne dla nauczycieli, które odbyły się w Rzymie rok temu. Podczas tego spotkania nauczyciele z Włoch i Belgii podkreślali, że nie mają w swoich miejscach zamieszkania możliwości poszerzania umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, że istnieje ograniczony dostęp do literatury przedmiotu oraz brak wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się nauczaniem języka polskiego w krajach ich pobytu. Od pomysłu do realizacji upłynął rok.
     Kiedy Szkoła rozpoczęła nabór na Studia wiele osób sceptycznie podchodziło do tego projektu, mówiąc że we Włoszech w weekendy nikt nie będzie chciał się uczyć. Stało się jednak odwrotnie. Trzydzieści siedem osób nadesłało dokumenty zgłoszeniowe. Chęć nauki zgłosiły osoby mieszkające w Rzymie i jego okolicach oraz nauczyciele z dalej położonych miejsc, jak Neapol czy Mediolan. Grono słuchaczy jest zróżnicowane pod względem posiadanych doświadczeń w zakresie glottodydaktyki, wieku oraz doświadczeń zawodowych. Obok osób z wieloletnim stażem pracy w szkolnictwie polskim za granicą są słuchacze, którzy w nauczaniu języka polskiego widzą swoje zawodowe powołanie i Studia zainicjują dopiero ich dydaktyczną przygodę. Ponadto zgłosili się także nauczyciele, którzy kilka tygodni temu postanowili założyć ośrodek nauczania języka polskiego w Neapolu.
     Spotkania na Studiach nie tylko wzbogacą wiedzę słuchaczy, ale także przyczynią się do integracji środowiska nauczycielskiego, które zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego.
     Niezwykle cieszy, że tak wiele osób chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zająć się pracą nad promocją kultury i języka polskiego w kraju Dantego.
  Odzwierciedla to zarazem potrzeby zarówno włoskiego środowiska polonijnego, jak i w ogóle zapotrzebowanie na obecność języka polskiego we włoskich placówkach zajmujących się nauczaniem języków obcych, w tym także języka polskiego.
     Projekt jest realizowany we współpracy ze Szkołą Polską im. Gustawa Helinga-Grudzińskiego w Rzymie, gdzie regularnie będą się odbywać zajęcia.
     Inauguracja odbyła się 4 czerwca br. Do Rzymu na uroczystości oraz pierwszy zjazd pojechali: prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły, dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów oraz dr hab. Romuald Cudak, kierownik Pracowni Badań nad Językiem i Literaturą Polską w Świecie, który wygłosił wykład inauguracyjny.
     Pierwsze spotkanie odbyło się w Instytucie Polskim w Rzymie. W uroczystości otwarcia Studiów uczestniczyli słuchacze oraz przedstawiciele najwyższych władz instytucji polskich we Włoszech: Jarosław Mikołajewski, dyrektor Instytutu Polskiego, Stasikowski, wicedyrektor Instytutu Polskiego, Artur Soroko, I sekretarz Ambasady RP w Rzymie, Jadwiga Pietrasik, I Radca, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, dr hab. Leszek Kuk, dyrektor stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, prof. Luigi Marinelli, kierownik Katedry Literatury Polskiej na Uniwersytecie „La Sapienza” oraz prof. Monika Woźniakowska kierownik Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie.
     Uroczystość inauguracji poprowadziła prof. dr hab. Jolanta Tambor, która powitała gości i słuchaczy, przedstawiła działalność Szkoły oraz odczytała listy gratulacyjne przesłane przez Artura Kozłowskiego, dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP i JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
     Goście kolejno zabierali głos i przekazywali słuchaczom gratulacje trafnego wyboru drogi edukacyjnej oraz życzenia sukcesów w nauce. Jadwiga Pietrasik podkreśliła, że ma nadzieję, że Studia staną się prawdziwą platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń metodycznych w zakresie nauczania języka polskiego w różnego typu instytucjach działających we Włoszech.
      Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, Jarosław Mikołajewski podkreślił, że obecność Uniwersytetu Śląskiego w Rzymie stanie się zapewne impulsem do zorganizowania jakiegoś wspólnego projektu pomiędzy Instytutem Polskim, Polską Akademią Nauk oraz Uniwersytetem Śląskim.
     Prof. L. Marinelli spoglądając na salę, przypomniawszy tezę, Marii Janion, że Rosja to kobieta, stwierdził, że Polska to także kobieta, a patrząc na słuchaczki Studiów dodał, że to kobieta nie tylko piękna, ale przede wszystkim mądra, bo podejmująca wciąż nowe wyzwania edukacyjne.
     Następnie głos zabrała dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów, która przedstawiła informacje dotyczące historii kierunku oraz możliwości praktyk zagranicznych.
     Studenci zostali immatrykulowani i każdy otrzymał indeks z rąk dr hab. Romualda Cudaka.
     Nauka na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego została zainaugurowana wykładem „Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców – obiekt i narzędzie”, który wygłosił dr hab. Romuald Cudak.
     Po inauguracji odbyły się już pierwsze zajęcia. W czerwcowy weekend słuchacze zmagali się z wiedzą z zakresu wybranych zagadnień literatury polskiej w nauczaniu cudzoziemców, poznawali strategie uczenia poprawnej wymowy oraz zapoznawali się z wybranymi problemami z obszaru metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.
     Niezwykle cieszy, że rozpoczęła się kolejna zagraniczna edycja Studiów. Radość jest tym większa, że tym razem spotkania będą odbywać się na Półwyspie Apenińskim, gdzie niegdyś Polacy udawali się na studia zagraniczne, by nie tylko zyskać wiedzę uniwersytecką, ale przede wszystkim stać się erudytą poprzez namacalne zetknięcie się z zabytkami świata starożytnego. Tym razem, to pracownicy polskiego uniwersytetu będą otwierać przed mieszkańcami Włoch interesujące obszary wiedzy. Potwierdziło się zdanie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.