Zimowa szkoła języka i kultury polskiej w Kiszyniowie

Tegoroczna, już IV zimowa, a VIII w ogóle, szkoła języka i kultury polskiej w Mołdawii, odbyła się w dniach 1-9 grudnia 2006 roku. Tym razem Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego wydelegowało do Kiszyniowa dwie lektorki ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej – mgr Marię Wacławek i mgr Marię Czempkę.
     Wbrew dotychczas obowiązującej zasadzie organizowania kursów języka polskiego w Mołdawii dla określonej grupy wiekowej (latem dla osób młodszych, zimą – starszych), tegoroczna zimowa szkoła skupiała zarówno studentów, jak i osoby już pracujące. Różnica wieku nie stanowiła jednak dla nikogo problemu, a wręcz przeciwnie, obie strony mogły wymienić się doświadczeniami, wiedzą dotyczącą Polski oraz wzajemnie motywować się i mobilizować do nauki. Słuchacze zimowej szkoły pochodzili z różnych części Mołdawii – Rybnicy, Styrczy, Bielc, Tyraspola oraz z Kiszyniowa. Szkoła skupiała łącznie 33 osoby, poświęcające swój wolny czas, nieraz kosztem urlopu, na naukę języka polskiego i poznawanie polskiej kultury.
     Już pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe studentów do Instytutu Munci, w którym odbywała się szkoła, uczestnicy napisali test kwalifikujący ich do odpowiedniej grupy. W ten sposób utworzone zostały dwie grupy – początkująca i zaawansowana. Tego samego dnia wszyscy kursanci oraz lektorki zostali zaproszeni na wieczór andrzejkowy, zorganizowany przez młodzież kiszyniowską propagującą kulturę i język polski w stolicy kraju.
     Regularne zajęcia rozpoczęły się już następnego dnia. W godzinach dopołudniowych odbywały się zajęcia lektoratowe. Grupa początkująca zapoznawała się podczas nich z podstawowymi sytuacjami komunikacyjnymi, takimi jak: przedstawianie się, opowiadanie o sobie i swojej rodzinie, robienie zakupów w kiosku i sklepie spożywczym, wizyta u lekarza. Grupa zaawansowana zmagała się natomiast z trudniejszymi zagadnieniami – poznawała tajniki trybu przypuszczającego, aspektu i poszczególnych przypadków, a także bardziej skomplikowaną leksykę, dotyczącą między innymi ludzkiego ciała, zdrowia, ubioru, a także pogody, umeblowania mieszkania i zainteresowań.
     Zajęcia popołudniowe służyły doszlifowaniu różnych sprawności językowych takich, jak: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, a także rozwiązywaniu najbardziej palących problemów gramatycznych. Po południu także uczestnicy kursu oglądali polskie filmy, między innymi Ogniem i mieczem, Pana Tadeusza oraz Seksmisję, odbywali seminaria i dyskusje, rozmawiali o historii i współczesności Polski.
      Zajęcia wieczorne miały z kolei na celu zintegrowanie uczestników kursu. Studenci ćwiczyli poznany już materiał i poszerzali swą wiedzę dotyczącą polskiej kultury, historii, położenia geograficznego Polski. Pierwszego dnia zajęć uczestnicy bawili się więc w Dom. Każda osoba otrzymała krótką informację na temat: kim jest, ile ma lat, czym się interesuje i na którym mieszka piętrze oraz kto mieszka po prawej i lewej stronie, a nawet piętro wyżej i niżej. W ten sposób każdy, opowiadając o sobie i zadając innym pytania, musiał znaleźć swojego sąsiada. Nie obyło się przy tym oczywiście bez małych sąsiedzkich sprzeczek, ale ostatecznie każdy szczęśliwie odnalazł swoje mieszkanie. Dużą popularnością cieszył się także Kwiz wiedzy o Polsce, podczas którego kursanci mogli podzielić się ze wszystkimi swoją wiedzą o kraju swoich przodków, a także stworzyć nazwę, herb i legendę swojego własnego wyimaginowanego kraju. Wszyscy niecierpliwie czekali także na wieczór polskiej piosenki biesiadnej oraz spotkanie dotyczące najważniejszych polskich świąt i obrzędów, podczas którego można było skosztować polskiego żurku i namalować pisankę. Jako że zimowa szkoła języka polskiego odbywała się krótko przed świętami Bożego Narodzenia, uczestnicy kursu wystawili Jasełka, w których brali udział wszyscy czy to pięknie odgrywając swoją rolę, czy też śpiewając kolędy. Kursanci wykazali się tutaj wyjątkową pomysłowością, organizując stroje, rekwizyty i dekoracje. Po przedstawieniu odbyła się także uroczysta wieczerza wigilijna, w czasie której wszyscy dzieli się opłatkiem, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy. Był to niestety ostatni wspólny wieczór i wtedy także rozdane zostały dyplomy ukończenia kursu.
     W trakcie trwania kursu studentów odwiedził konsul RP w Mołdawii Pan Wojciech Biliński, była to okazja do podzielenia się z przedstawicielem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej najbardziej palącymi problemami.
     8 grudnia odbyły się ostanie przedpołudniowe zajęcia, po których uczestnicy kursu ze smutkiem żegnali się z lektorkami, deklarując swój udział w kolejnej szkole języka polskiego. Kurs nie był dla nich jedynie zmaganiem się z trudnymi zagadnieniami językowymi, ale także możliwością zetknięcia się z namiastką polskości, której w codziennym życiu bardzo im brakuje, a także okazją do zawarcia nowych, wieloletnich przyjaźni.

     Zadanie zostało zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Senatu RP.