Listy zagadnień kontrolnych do analizy testów biegłości językowej

Tłum. Gaszyńska-Magiera Małgorzata, Seretny Anna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2004

Listy zagadnień mogą być stosowane do wszystkich rodzajów testów językowych. Zostały przygotowane przez członków Stowarzyszenia ALTE (Association of Language Testers in Europe), które zajmuje się testowaniem i certyfikacją znajomości języków obcych. Publikacja to praktyczne narzędzie do weryfikacji testów językowych w celu ewaluacji ich jakości i praktyczności. W procesie przygotowywania materiałów egzaminacyjnych jest to lektura obowiązkowa. Zawiera szczegółowy opis pięciu komponentów każdego testu biegłości językowej (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, mówienie, pisanie) wraz z listą pytań (zagadnień), na które musi sobie odpowiedzieć każdy egzaminator.

Accessibility