Na łamach prasy. Część I i II. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C2)

Kubiak Bogusław

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2012 (wyd. I, 2009)

Podręcznik kształtuje umiejętność rozumienia tekstu – zadania przed, w trakcie i po lekturze, także w powiązaniu z innymi aspektami językowymi. Każdy rozdział zawiera znane polskie przysłowia i powiedzenia, ciekawostki realioznawcze, zagadnienia interkulturowe, anegdoty i krzyżówki. Dobór tematów jest podporządkowany wymogom egzaminu certyfikatowego na poziomie C2. Integralną część obydwu tomów stanowi dodatek „Strategie egzaminacyjne”, który prezentuje typy zadań na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w testowaniu rozumienia tekstu pisanego oraz podaje szczegółowe wskazówki ich rozwiązywania. Książka zawiera klucz do ćwiczeń.

Accessibility