Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne na lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców

Iglikowska Teresa

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 1995 (wyd. I, 1975)

Ćwiczenia zostały podzielone według następujących tematów: wyrażanie subiektu, atrybutu, obiektu i czynności; wyrażanie miejsca, kierunku i czasu (wyrażanie czasu imiesłowem, przysłówki czasu, zdania czasowe, czasowniki określające przebieg w czasie). Publikacja zaopatrzona została w klucz do zadań i tabele gramatyczne.

Accessibility