Czas to pieniądz. Wyrażanie czasu w polskim zdaniu pojedynczym. Ćwiczenia

Przybylska Renata

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kraków 1992

Celem publikacji jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej określania czasu zdarzeń, procesów i czynności oraz zgromadzenie konstrukcji, które mogą ten cel ułatwić. W książce zebrane zostało słownictwo dotyczące m.in. czasu kalendarzowego, astronomicznego, częstotliwości zdarzeń, opisano mechanizm ich budowania i używania w języku polskim. Zagadnienia związane z określaniem czasu w polszczyźnie zostały podzielone na 10 rozdziałów tematycznych. Każdy z nich w wyczerpujący sposób wyjaśnia poruszaną problematykę, ilustrując ją przykładami oraz dużą liczbą ćwiczeń o różnym stopniu trudności.

Accessibility