Spacerkiem po Łodzi i okolicy. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Dembowska-Wosik Iwona, Strzelecka Aneta, Zawada Amelia

Drukarnia i Wydawnictwo „PIKTOR”
Łódź 2011

 

 

Zbiór tekstów i ćwiczeń przeznaczonych do nauki języka polskiego na trzech poziomach: A1, A2 i B1. Materiał zawarty w książce został osadzony w łódzkich realiach, aby cudzoziemcy uczący się języka polskiego w Łodzi mogli lepiej poznać otaczającą ich rzeczywistość. Tom ma pełnić funkcję podręcznika pomocniczego – ćwiczenia służą powtórzeniu i utrwaleniu znanego już materiału gramatycznego.