Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1, B2)

Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2014 (wyd. I, 1999)

Prezentowane ćwiczenia ortograficzne przeznaczone są dla obcokrajowców na poziomie średnio zaawansowanym. Mogą stanowić również pomoc w pracy z młodzieżą szkolną w kraju i za granicą. Zawierają 11 zagadnień ortograficznych z bogatym zestawem różnorodnych ćwiczeń oraz dyktand pogrupowanych w trzy zestawy: opracowane teksty fabularyzowane, krótkie teksty prasowe oraz fragmenty wierszy. Opracowanie graficzne ma ułatwić zapamiętywanie reguł, poszczególne ikonki wyznaczają stałe miejsca w podręczniku. Niniejszy zbiór ćwiczeń stanowi pomoc w przygotowaniu do egzaminów biegłości z języka polskiego jako obcego.

Accessibility