Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1

Ruszer Andrzej

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2013

Podręcznik zawiera cykl praktycznych lekcji i ćwiczeń z zakresu pisania oraz redagowania tekstów użytkowych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego. Może także stanowić pomoc dla rodzimych użytkowników języka, którzy stają przed koniecznością konstruowania różnych tekstów. Obok gatunków mających ugruntowaną tradycję, takich jak recenzja, opis przedmiotu, opis relacji przestrzennych, list, wypowiedź monologowa, zaproszenie, apel, skarga, zażalenie czy reklamacja, pojawiają się nowe obecne w cyberprzestrzeni gatunki, takie jak: blog, wypowiedź na forum internetowym, komentarz, minirecenzja, e-mail.

Accessibility