Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/B2

Lipińska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2016

Formy pisemne znajdujące się w podręczniku są zgodne z wymogami certyfikatowymi na poziomie samodzielności (B1+/B2) i obejmują m.in.: opis osoby, charakterystykę, sprawozdanie, podanie, list motywacyjny, recenzję czy rozprawkę. Uwzględniono tu także role komunikacyjne, pojęcia i intencje, które determinują charakter i cel wypowiedzi, tematykę, zagadnienia gramatyczne i stylistyczne oraz techniki pracy z tekstem. W książce zastosowano metodę nauczania pisania poprzez słuchanie oraz wykonywanie zadań projektowych. Część ćwiczeń zakłada pracę z wykorzystaniem zasobów internetowych. Publikacja może być pomocą dydaktyczną w pracy z gimnazjalistami i licealistami, którzy uczą się języka polskiego w szkołach polonijnych.

Accessibility