O Polsce po polsku. Plansze tematyczne do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomu A1/A2

Jasińska Agnieszka, Waliszko Małgorzata

Kolegium Języka i Kultury Polskiej
Berlin 2015

Zbiór 15. plansz zaprojektowanych z myślą o jednoczesnym rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej i kulturowej u osób rozpoczynających naukę języka polskiego jako obcego. Każdy plakat przedstawia wybrane aspekty polskiej kultury w powiązaniu z zadaniem językowym. Zaproponowane słownictwo i ćwiczenia są zgodne z katalogiem intencjonalno-pojęciowym i określonymi w nim funkcjami komunikacyjnymi. Materiały wizualne uzupełnia krótki opis dydaktyczny, który ułatwia nauczycielowi przekazanie treści kulturowych.

SPIS TREŚCI

Alfabet
Fałszywi przyjaciele
Oficjalnie czy nieoficjalnie
Mieszkańcy Polski
Kulinarna mapa Polski
Eponimy, czyli kto nam towarzyszy w codziennej rutynie
Dawniej i dziś
Obce prefiksy i sufiksy w języku
Co zobaczyć w Polsce
Rebusy
Ślady innych narodów w Polsce
Polacy za granicą
Naj, jedne z naj, jedyne Polki
Co świętujemy
Gdybym urodził się …
Opis dydaktyczny dla każdej z plansz

Plansze tematyczne do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomu A1/A2

Accessibility