Od słowa do słowa toczy sie rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2

Gębal Przemysław E.

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2012 (wyd. I, 2009)

Podstawowym celem książki jest rozwijanie kompetencji leksykalnej. Publikacja oferuje trening leksykalny na poziomie zwrotów i kontekstów sytuacyjnych, wykorzystuje także podobieństwa leksykalne polszczyzny do innych języków – w każdym z rozdziałów zamieszczono ćwiczenie gromadzące wyrazy podobne w języku polskim i angielskim. Książka ma pomóc w usystematyzowaniu, utrwaleniu i powtórzeniu polskiego słownictwa.

Accessibility