To samo słońce. Podręcznik doskonalący sprawność rozumienia ze słuchu dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym

Lipińska Ewa

Księgarnia Akademicka
Kraków 2016

Podręcznik nawiązuje do książki Księżyc w butonierce. Składa się z trzech części, którymi są: teksty przybliżające sylwetkę Marka Grechuty, Leszka Długosza oraz Grzegorza Turnaua (życiorys, dyskografia, wywiady); zadania rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu (w oparciu o teksty piosenek) oraz ich rozwiązania. W podręczniku można znaleźć wiele technik pomocnych w rozumieniu audytywnym oraz liczne ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, doskonalące wymowę i ortografię, które są zróżnicowane tematycznie i stylistycznie. Książka może stanowić pomoc w przygotowaniu się do egzaminu certyfikowanego.

Accessibility