Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego (B2, C1, C2)

Lipińska Ewa

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2010 (wyd. I, 2004)

Książka zawiera 15 tekstów najpopularniejszych piosenek Andrzeja Sikorowskiego i ćwiczenia do każdej z nich. Zadania doskonalą sprawność rozumienia ze słuchu oraz umiejętność pracy z tekstem, rozwijają zasób słownictwa oraz znajomość związków frazeologicznych na poziomie zaawansowanym. Dodatkowo zaproponowano tematy różnorodnych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z nagraniami zespołu Pod Budą. Niniejsza pozycja została przygotowana również z myślą o Polakach mieszkających za granicą, którzy nie chcą stracić kontaktu z językiem ojczystym.

Accessibility