Definicje i definiowanie

Seretny Anna

Zakład Wydawniczy „Nomos”
Kraków 1998

Praca poświęcona leksykografii porównawczej. Opisuje i analizuje zagadnienia teoretyczne i metodologiczne związane z przygotowaniem słowników jednojęzycznych przeznaczonych dla uczących się danego języka obcego. W pracy zestawiono słowniki polskie i angielskie, analizie poddane zostały aspekty leksykalno-semantyczne oraz leksykograficzne.

Accessibility