e-polonistyka 1

Red. Żurek Elżbieta
Wydawnictwo KUL
Lublin 2009

Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w roku 2007 przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Tematem konferencji było zastosowanie technologii informacyjnych (TI) w metodologii badań naukowych i dydaktyce.

Pierwsza część książki skoncentrowana jest wokół problemów z zakresu badań nad dziełem literackim. Część drugą wyznaczają artykuły z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego. Cała monografia pokazuje wyraźnie, że TI dostarcza nowych rozwiązań zarówno nauce, jak i dydaktyce. Tej pierwszej daje innowacyjne narzędzia do opisu i badania utworu literackiego oraz pozwala na publikowanie wyników badań naukowych (literaturoznawczych i językoznawczych) z pełnym wykorzystaniem multimediów. Dydaktyce zaś stwarza możliwość permanentnego kontaktu między uczniem a nauczycielem, lepszego i głębszego docierania z informacjami do dzieci i młodzieży, a nade wszystko atrakcyjnego promowania czytelnictwa i kształtowania nowoczesnego odbiorcy kultury.

Accessibility